Volledig scherm
Het Calvijnhof in Hilversu © Google Streetview

Bewoners Calvijnhof vinden dat gemeente Hilversum ondemocratisch handelt

Ondemocratisch dat vinden de bewoners van het Calvijnhof in Hilversum van het handelen van hun gemeente. Zij worden namelijk geconfronteerd met een uitbreiding van het aantal parkeerplekken in hun wijk. Tegen afspraken in die 2,5 jaar geleden zijn gemaakt. Dat schrijft de Gooi en Eembode.

Het zijn met name de bewoners van de binnenring van het hofje die zich boos maken. Zij verwijzen naar afspraken die in december 2016 met de gemeente zijn gemaakt. Toen is in overleg met de gemeente besloten om 12 parkeerplaatsen toe te voegen. De bewoners menen dat het daarmee afgelopen was met nieuwe parkeerplekken in hun straat. 

In een  antwoord op de bezwaren van de bewoners schrijft de gemeente dat de afspraak uit 2016 niet betekenen dat er niet meer naar de situatie wordt gekeken. Uit metingen blijkt dat de parkeerdruk in het hofje nog altijd hoog is. Zo is ‘s nachts 84 procent van de plaatsen bezet. 

Bovendien zijn er ook bewoners die wel meer parkeerplekken willen. En de gemeente moet daarop acteren, verklaarde zij tegen de lokale krant. Een enquête, die door de gemeente werd rondgestuurd over parkeren en parkeerdruk, werd door veel bewoners van de hofjes in Kerkelanden niet ingevuld omdat men er vanuit ging dat er harde afspraken waren met de gemeente, namelijk: geen uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. 

Ook ervaren de bewoners geen tekort. Wel merken ze op dat er veel nieuwe jonge bewoners nar de wijk zijn gekomen met twee of soms zelfs drie auto's. Parkeren voor de deur is voor hen lastig.