Volledig scherm
Om te weten wat er speelt in de dorpen, wordt gedacht aan het creëren van buurtschapsbijeenkomsten of dorpsgesprekken. © Qphoto

Belangrijke rol buurtschappen en dorpen na herindeling

Inwoners van dorpen en buurtschappen krijgen in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een belangrijke rol. Ze hebben straks zowel een richtinggevende als een adviserende rol.

Dat is de uitkomst van onderzoek door vertegenwoordigers van de vijf gemeenteraden. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken, omdat de Hoeksche Waard vanaf 1 januari 2019 één gemeente vormt. Overigens moet de Eerste Kamer binnenkort nog wel met het samengaan van Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Strijen en Korendijk instemmen.

Om in de grote gemeente Hoeksche Waard te weten wat er in de dorpen speelt, komen er gesprekken met burgers. Er wordt daarbij gedacht aan buurtschapsbijeenkomsten of dorpsgesprekken. Deze gesprekken zijn op hoofdlijnen zonder dat er een vaste agenda of concreet voorstel voorligt.

Commentaar

Als dat wel het geval is, moet de gemeenteraad de dorpen en buurtschappen vragen om commentaar te geven over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het voorstel. De bedoeling is dat de gemeenteraad de gesprekken organiseert en met een afvaardiging voert.

In het toekomstige college zitten straks maximaal zeven wethouders. De gemeenteraad telt 37 leden. Voorstellen van het college bepalen volgend jaar in grote lijnen de agenda van de gemeenteraad. Wel wil de werkgroep van raadsleden bekijken of er meer ruimte kan komen voor initiatieven vanuit de raad en de samensleving.

De bedoeling is om een keer per vier weken een gemeenteraad te houden. De andere weken zijn er onder meer werkbezoeken of gesprekken met inwoners en commissievergaderingen, waarin de politieke partijen hun voorlopige standpunten bepalen. Er kunnen ook interactieve bijeenkomsten worden gehouden met inwoners en/of professionals. Deze zijn om raadsleden informatie te laten verzamelen.

In samenwerking met indebuurt Hoeksche Waard