Aangeboden door LMC Voortgezet Onderwijs
Advertentie
'Aangeboden door...' is content gemaakt in opdracht van en betaald door een adverteerder, geproduceerd door de commerciële afdeling van DPG Media. De journalisten van het AD zijn hier niet bij betrokken.
Volledig scherm

“Als je gelooft in jezelf, is alles mogelijk.”

LMC Voortgezet Onderwijs“Dit schooljaar heb ik samen met collega’s een inspiratiedag voor examenkandidaten georganiseerd. Als onderdeel hadden we de succesverhalen van alumni. Wij hebben leerlingen gemotiveerd het leerproces te verbinden met hun schoolloopbaan”, vertelt Arzu Çevik (31). Zij is docent van de Young Business School Rotterdam (YBSR), dat onderdeel is van het schoolbestuur LMC Voortgezet Onderwijs.

“Ik vind dat een leerling een doel voor ogen moet hebben op weg naar succes. Wil je iets bereiken in je leven? Dan moet je concrete doelen voor jezelf stellen. Dat houd ik mezelf ook voor. Een leerling is nooit uitgeleerd, maar een docent ook niet.” Tevens is Çevik mentor van een bovenbouwklas, sectievoorzitter economie, schoolambassadeur en stagebegeleidster van een leraar in opleiding. Zelf volgt ze de masteropleiding Leren & Innoveren. Ze is nog altijd elke dag blij met haar keuze voor de Rotterdamse vmbo-school.

Leerproces

“Op YBSR werken we aan een steeds grotere zelfstandigheid; de wereld met een open vizier tegemoet treden. Zo heb ik dit schooljaar de mogelijkheid gekregen om te verkennen waar kansen liggen voor verbetering. Vooral om een bijdrage te leveren aan het leerproces van leerlingen. Dit heb ik kunnen achterhalen dankzij mijn verkenningsonderzoek vanuit de masteropleiding Leren & Innoveren”, vertelt Çevik.

Leerlingen weten vaak niet wat hun mogelijkheden zijn, later op de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot motivatieproblemen. Het is essentieel dat leerlingen het leerproces verbinden met hun toekomstige loopbaan. Ze moeten meer inzicht hebben in het nut van wat ze leren.

“Hier doe ik het voor”

“Op de inspiratiedag hebben wij onze alumni (zij hebben zeven- tot negen jaar geleden bij ons het vmbo-diploma gehaald) hun succesverhalen laten vertellen aan onze examenkandidaten. De oud-leerlingen hebben hun ontwikkelingen en leermomenten gepresenteerd. Het was zo mooi om hun succesverhalen te horen en te zien hoe zij gegroeid zijn! Ik stond er even bij stil en besefte….. hier doe ik het voor”, vertelt ze trots.

Volledig scherm

Leren om te kunnen werken

“Het belang van vroegtijdig oriënteren op een vervolgopleiding werd expliciet benoemd om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De examenkandidaten zijn erg onder de indruk van de alumni, omdat ze een enorme groei hebben gemaakt van vmbo naar hbo-niveau. Na de presentaties zijn de examenkandidaten extra gemotiveerd en zien in dat doelen stellen echt iets oplevert”, legt ze uit. “We willen onze alumni(netwerk) uitbreiden, omdat ze rolmodellen zijn voor onze leerlingen. In hun presentaties hebben ze ‘geloof en vertrouwen in’ verwerkt. Dit hebben ze gedaan door de presentaties te starten met quotes als:

“Als je gelooft in jezelf, is alles mogelijk”,
“Ik geef niet op...omdat het even niet meer lukt... maar ik ga juist door...omdat ik al zover gekomen ben”,
“Leren om te kunnen werken”.

Toekomst

“Als je docenten vraagt wat hun doel is in het onderwijs, zullen ze ongetwijfeld zeggen: ‘Ik wil graag de leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst.’
We moeten voortdurend kijken wat onze leerlingen nodig hebben voor hun toekomst in Rotterdam. De masteropleiding heeft mij nog meer geïnspireerd, omdat ik ruimte maak voor een actueel maatschappelijk aspect; de mogelijkheden op de arbeidsmarkt verkennen met mijn leerlingen”, vertelt de ambitieuze docent.

Opbrengst

Mijn masteropleiding heeft een positief effect op mijn loopbaan. Na het delen van de resultaten uit het verkenningsonderzoek aan het management team, is mij gevraagd of ik wil deelnemen aan het vormgeven van een nieuwe opleiding ‘Hospitality’ binnen de school. Ik ben een doener en ervaar dat ik een voortrekkersrol vervul. Ik geloof heel erg in het principe: ‘Leer niet om te werken, maar werk om te leren’. Op deze school kan ik dat elke dag in de praktijk brengen”, besluit Çevik.

Persoonlijk en innovatief

LMC Voortgezet Onderwijs is een schoolbestuur met 24 vestigingen in Rotterdam en omstreken. Alle onderwijsniveaus zijn er vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op de LMC-scholen staan de capaciteiten van de leerlingen centraal. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en leerstijlen van leerlingen zijn LMC-scholen veelzijdig, kleinschalig en betrokken. Zo bieden ze de leerlingen het beste van twee kanten; een persoonlijke, veilige en vertrouwde leeromgeving én goed, passend en innovatief onderwijs.

Ook als docent aan de slag bij LMC Voortgezet Onderwijs? Kijk nu naar de mogelijkheden

Hoe verschillend de LMC-scholen ook zijn, ze delen met elkaar dezelfde speerpunten in de ‘Samen groeien’ strategie. Bekijk deze ‘7 pijlers’ in de strategievideo’s (deel 1 en 2) hieronder. Collega’s nemen je hierin mee in hun verhalen uit de praktijk.

Lees ook de andere artikelen over werken bij LMC Voortgezet Onderwijs

‘De journalisten van de Persgroep zijn niet betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze tekst.’