Volledig scherm
Onderzoeker Laura van 't Veer © Heinz Troll

Chemo bij borstkanker vaak niet nodig

Zo'n 2500 borstkankerpatiënten ondergaan in Nederland ten onrechte chemotherapie. Ze hebben die behandeling niet nodig om uitzaaiingen te voorkomen. Dat blijkt uit de resultaten van een groot langdurig Europees onderzoek die net in Amerika bekend zijn gemaakt.

Quote

Vrouwen hoeven niet meer te worden 'overbehan­deld' zoals vroeger wel gebeurde

Onderzoeker Laura van 't Veer

Eerder werd al duidelijk dat lang niet alle vrouwen die standaard chemotherapie voorgeschreven kregen, daar baat bij hadden. Uit deze vijfjarige studie onder zo'n 6700 patiënten in 9 Europese landen blijkt volgens onderzoeker Laura van 't Veer dat zelfs 46 procent met een vroeg stadium 'hormoongevoelige' kanker de 'chemo' die nu nog overwogen wordt niet nodig heeft. ,,Dat percentage is nog groter dan we verwachtten.''

Laboratoriumtest
De studie is een uitvloeisel van onderzoek naar het dna van borstkankertumoren waar Van 't Veer en anderen vanuit het Antoni van Leeuwenhoek al decennia mee bezig zijn. Daaruit blijkt dat sommige tumoren tot uitzaaiingen leiden en andere niet. Het verschil tussen de ene en de andere soort kan via een speciale laboratoriumtest met de naam 'MammaPrint' worden vastgesteld. Bij die test worden 70 genen van een stukje tumorweefsel nauwkeurig onderzocht en vastgesteld hoe die zich gedragen.

Ellende
De test is al vanaf 2005 beschikbaar dus Van 't Veer gaat ervanuit dat nog meer vrouwen dan voorheen van de nieuwe kennis kunnen profiteren. ,,Vrouwen hoeven niet meer te worden 'overbehandeld' zoals vroeger wel gebeurde.'' Dat scheelt volgens haar heel veel ellende voor de patiënten zelf, omdat 'de behandeling zeer belastend kan zijn'. En het scheelt kosten voor werkgevers en gezondheidszorg.

,,Er hoeft geen chemotherapie meer te worden uitgeschreven en vrouwen hoeven zich niet tijdelijk ziek te melden.'' Jaarlijks krijgen 14.000 vrouwen in Nederland borstkanker: 80 procent daarvan heeft de 'hormoongevoelige' variant.

Lees alles over borstkanker in ons dossier.