Geen boeren, geen eten? Je kunt ook zeggen: Minder varkens, meer woningen!

CommentaarMakkelijk om het D66-voorstel de veestapel te halveren ‘bizar’ of ‘niet chic’ te noemen, maar het is tenminste wel een visie op een steeds voller Nederland, schrijft Hans Nijenhuis in een commentaar.