Volledig scherm
De doorstroom van vluchtelingen stokt doordat gemeenten te weinig woningen hebben. © ANP

Gemeenten hebben te weinig huizen voor vluchtelingen

Gemeenten slagen er nog onvoldoende in om vluchtelingen een woning te bezorgen. Ook in februari werd de doelstelling bij lange na niet gehaald. Marco Florijn, ambassadeur van landelijk platform Opnieuw Thuis, noemt de cijfers 'gewoon slecht'.

Quote

Met uitzonde­ring van december vorig jaar is de doelstel­ling in geen enkele maand gehaald

Marco Florijn, ambassadeur van landelijk platform Opnieuw Thuis

In plaats van de geplande 3900 kregen de afgelopen maand slechts 2692 statushouders een woning. De cijfers over februari zijn van hetzelfde niveau als die van januari. Toen schreef Opnieuw Thuis, een platform dat zich inspant om oplossingen te vinden voor de permanente huisvesting van vluchtelingen, de stokkende huisvesting toe aan opstartproblemen door de kerstvakantie.

De nieuwe cijfers maken duidelijk dat de oorzaak dieper moet liggen. ,,Met uitzondering van december vorig jaar is de doelstelling in geen enkele maand gehaald'', zegt Florijn. ,,Dat betekent dat we hard moeten doorbuffelen.''

Asielketen
Een hogere uitstroom in de eerste maanden van 2016 had de asielketen van de broodnodige ruimte kunnen voorzien. Nog steeds wordt ruim een derde van de bedden in asielzoekerscentra bezet door vluchtelingen die al een vergunning hebben. Het gaat om ruim 16.000 zogeheten statushouders. Rond de jaarwisseling waren dat er circa 14.000. De laatste maanden is de instroom van vluchtelingen relatief laag, maar de kans bestaat dat dit in het voorjaar, als de weersomstandigheden verbeteren, weer verandert.

Elke gemeente moet naar rato van het aantal inwoners een bepaald aantal vergunninghouders een woning aanbieden. Gemeenten hebben maar een beperkt aantal corporatiewoningen, woningen waar bovendien ook andere groepen woningzoekenden aanspraak op kunnen maken. Vluchtelingen krijgen nu nog voorrang bij de toewijzing van vrijkomende woningen, maar minister Blok werkt aan een wet om die speciale status te schrappen. Gevolg is dat er andere oplossingen gevonden moeten worden.

Kantoorpanden
Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat er dit jaar 10.000 extra tijdelijke woningen worden gecreëerd, in bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden, vakantiehuizen en wooncontainers. Gemeenten ontvangen, als ze van die regeling gebruik maken, een tegemoetkoming. ,,Er wordt fors aangevraagd'', zegt Florijn. De ambassadeur spreekt ook de hoop uitspreekt dat maart al een beter beeld zal geven.