Aangeboden door Omgevingsdienst Haaglanden
Advertentie
Dit artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Hoe werkt de energiebesparingsplicht en bijbehorende informatieplicht?

Omgevingsdienst HaaglandenVerbruikt uw bedrijf of instelling per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan geldt voor u de energiebesparingsplicht. De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het naleven van de energiebesparingsplicht. Sinds 1 juli 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen. Dit betekent dat u voor al uw vestigingen moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl. Elke vier jaar daarna moet u opnieuw rapporteren.