Volledig scherm
© anp

Plafond voor alle inkomens in (semi)publieke sector

Het kabinet wil zo snel mogelijk een bovengrens stellen aan alle salarissen van mensen in de (semi)publieke sector. Het salaris van bestuurders was al gelijk gesteld aan dat van een minister (179.000 euro dit jaar), maar binnenkort geldt het plafond ook voor andere werknemers.

Het conceptwetsvoorstel, gemaakt door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken, is inmiddels voorgelegd aan diverse instanties. Met de aanpassing kunnen mensen die officieel geen topfunctie hebben, de dans niet meer ontspringen alleen doordat ze geen topfunctionaris heten.

Er zijn wel uitzonderingen. Zo zullen medisch specialisten en luchtverkeersleiders niet onder de nieuwe norm vallen. Gevreesd wordt dat ze anders niet meer in loondienst willen werken. Ook zou het negatieve gevolgen kunnen hebben voor hun positie op de (internationale) arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er nog andere uitzonderingen gemaakt worden, maar die moeten eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ministerraad. 

Vertrouwen
,,Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen'', aldus Binnenlande Zaken. ,,Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren.''

Zeer hoge beloningen veroorzaakten de afgelopen jaren grote ergernis onder de bevolking.