Volledig scherm
© ANP/Thinkstock

Ziekteverzuim onder politie-agenten explodeert

Het ziekteverzuim bij de politie rijst de pan uit. Vorig jaar zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. Per dag zijn dat zo'n 4600 zieke dienders. Maatregelen van de korpsleiding om het verzuim terug te dringen, sorteren geen effect.

Quote

Een grote groep agenten leeft al lange tijd in angst en onzeker­heid. Dienders worden daar letterlijk ziek van

Frank Giltay, voorzitter centrale ondernemingsraad politie

In 2014 lag het ziekteverzuim bij de politie nog op 6,1 procent, in 2013 op 5,7 procent. De sterke stijging van het aantal zieken wordt onder meer veroorzaakt door de reorganisatie van de Nationale Politie. ,,Een grote groep agenten leeft al lange tijd in angst en onzekerheid," zegt Frank Giltay, voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de politie. ,,Dienders worden daar letterlijk ziek van."

Giltay zegt 'geschokt' te zijn door het nieuwste verzuimcijfer. ,,Elke stijging is zorgelijk, maar nu hebben we het over een enorm percentage. Ik vind dit onacceptabel."

Twee keer zo hoog
Gemiddeld ligt het ziekteverzuim in Nederland op ongeveer 3,8 procent. Bij de politie is het dus bijna twee keer zo hoog. ,,De menselijke maat is volstrekt onderbelicht gebleven in de reorganisatie," stelt Giltay. ,,Agenten krijgen te horen dat ze 100 kilometer verderop moeten gaan werken. Of ze herkennen zich niet in hun nieuwe functieprofiel. Daarvan gaan ze slecht slapen. En ja, dan wordt je vatbaarder voor ziektes."

Ruim 6500 agenten hebben de afgelopen maanden bezwaar gemaakt tegen hun nieuwe functie-indeling. Vooral politiemedewerkers in ondersteunende functies komen in verzet tegen nieuwe taken of de locatie waar ze moeten gaan werken. ,,Ik wil precies weten wat er misgaat en waarom agenten ziek worden," zegt Giltay. De ondernemingsraad wil dat Erik Akerboom - sinds gisteren in functie als korpschef van de Nationale Politie - onafhankelijk onderzoek laat doen naar de oorzaken van de ziektegolf.

Ook de politietop vindt het ziekteverzuim te hoog. ,,Het politievak brengt risico's met zich mee, maar het hoge ziekteverzuim in 2015 is voor ons een tegenvaller," zegt een woordvoerder.

Quote

Het aantal zieken blijft maar stijgen. Blijkbaar ontbreekt het nog steeds op alle fronten aan persoonlij­ke aandacht voor politiemen­sen. Zowel chefs als agenten onderling moeten beter op elkaar letten

Frank Giltay, voorzitter centrale ondernemingsraad politie

Registratiesysteem
Sinds vorig jaar is een nieuw, landelijk registratiesysteem voor ziekmeldingen in gebruik. ,,Daardoor krijgen we veel meer inzicht in de aard en de omvang van het verzuim," stelt de woordvoerder. ,,Waar in het verleden algemene maatregelen werden genomen om het ziekteverzuim terug te dringen, kan nu veel meer maatwerk worden geleverd. Nu de cijfers over 2015 bekend zijn, zal een analyse plaatsvinden van de oorzaken, gevolgd door maatregelen gericht op het voorkomen van ziekteverzuim. In deze analyse zullen eventuele effecten van de vergrijzing binnen de politie, de langdurig personele reorganisatie en de werkdruk worden meegenomen."

Al in 2014 kondigde de korpsleiding maatregelen aan om het ziekteverzuim terug te dringen. Toen bleek uit onderzoek van TNO dat de politie te weinig deed om enkele duizenden langdurig zieke medewerkers, op een totaal van 65.000 agenten, weer aan het werk te krijgen. Ook zou de politie van 12 procent van de zieke agenten niet weten waarom ze thuiszitten of wat ze mankeren. ,,Allerlei acties zijn al aangekondigd, maar die hebben tot nu toe geen effect gehad," zegt voorzitter Giltay van de centrale ondernemingsraad. ,,Het aantal zieken blijft maar stijgen. Blijkbaar ontbreekt het nog steeds op alle fronten aan persoonlijke aandacht voor politiemensen. Zowel chefs als agenten onderling moeten beter op elkaar letten."

In 2014 werd een taskforce opgericht om het langdurig ziekteverzuim omlaag te krijgen. Leidinggevenden kregen training om met zieke medewerkers om te gaan. 

PTSS
Veel agenten lopen bij hun werk een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op. Zeker 900 agenten vroegen in de afgelopen drie jaar om erkenning van hun psychische problemen. De politie keerde ruim 17 miljoen euro uit aan smartengeld. Agenten die lijden aan PTSS hebben last van nachtmerries, slaapstoornissen of extreme spanningen door stressvolle, vaak levensbedreigende gebeurtenissen tijdens het werk. 

Om agenten 'mentaal weerbaarder' te maken, kregen alle agenten op straat vanaf 2011 een cursus Mentale Kracht. De driedaagse training was geen groot succes. Agenten reageerden kritisch: meer dan de helft zei na de training niet weerbaarder te zijn geworden. Anderen zeiden dat de training niet aansloot op hun werk. Zo werd geopperd om tijdens het werk alerter te worden door een 'haka' te doen, een traditionele Maori-dans die nog te zien is bij rugbywedstrijden in Nieuw-Zeeland.