Volledig scherm
Burgemeester Wouter de Jong in het hart van ‘fietsstad’ Houten. Archiefbeeld © William Hoogteyling

Houten wil burgemeester die ‘zacht is waar het kan en streng waar het moet’

Zij moet een rechte rug hebben, gezagvol optreden bij overlast, criminaliteit en crises. Zij moet bestuurlijke moed tonen, zacht zijn waar het kan en streng waar het moet.

Onder meer dit staat te lezen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Houten. Die wordt dinsdagavond in het bijzijn van de nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht, Hans Oosters, vastgesteld door de gemeenteraad van Houten.

Daar waar ‘zij’ staat geschreven in de profielschets, mag ook ‘hij’ worden gelezen. Als de gemeenteraad morgenavond akkoord gaat met het wensenlijstje voor de nieuwe eerste burger van Houten, wordt de vacature daarna opengesteld en kunnen kandidaten hun sollicitatiebrieven richten aan Oosters.

Burgemeester Wouter de Jong (ChristenUnie) maakt zijn periode van zes jaar vol. Hij heeft aangegeven dat hij geen tweede periode ambieert. ,,Ik vervul het ambt van burgemeester met veel plezier en inzet, maar ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor wat anders”, verklaarde hij oktober vorig jaar al. ,,Daarnaast heb ik behoefte aan een andere balans in mijn leven, met daarin onder andere meer tijd voor familie en vrienden.’'

Quote

De belangrijk­ste uitdaging blijft dat we in Houten naar elkaar omzien, vooral met het oog op de vergrij­zing en vereenza­ming

Uit de profielschets voor de nieuwe burgemeester

De Jong woont al 25 jaar in Houten, waar hij eerder ook wethouder was. Zijn kinderen zijn er geboren en getogen. Tussendoor was hij ook gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Enquête

Voor de meeste gewenste formuleringen in de profielschets voor zijn opvolger is de gemeente ook te rade gegaan bij Houtenaren zelf. Meer dan duizend burgers hebben een enquête ingevuld, die laat zien dat Houten een ‘informele, mensgerichte en toegankelijke burgemeester’, wil met oor voor het behoud van het dorpse karakter van Houten.

In de profielschets roemt Houten zichzelf om zijn ‘sociale kracht’. Het voorzieningenniveau is hoog, de dienstverlening is bovengemiddeld, en de sociale inzet van Houtenaren is groot. De helft doet vrijwilligerswerk en twee derde is actief in het verenigingsleven. ,,Inhoudelijk blijft de voornaamste uitdaging dat we in Houten voldoende naar elkaar omzien, zeker met het oog op de toenemende vergrijzing en vereenzaming.’’

Juni

Uit alle kandidaten die zich melden voor de vacature maakt commissaris Hans Oosters de selectie. Een vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters in de Houtense gemeenteraad, voert in mei met hen de gesprekken. De raad beveelt naar verwachting in juni, in een extra besloten raadsvergadering, een kandidaat aan die meteen na deze vergadering bekend wordt gemaakt.

De beoogde nieuwe burgemeester van Houten moet dan eerst nog naar de minister van Binnenlandse Zaken, waarna koning Willem-Alexander haar (of hem) benoemt. De laatste stap in de benoemingsprocedure is de beëdiging in de gemeenteraad, die wordt gedaan door commissaris van de Koning Oosters. 

Utrecht