Volledig scherm
Agrariër Gert van Kats bij het momenteel ongebruikte baggerdepot in Cabauw: ,,Ik ben er niet gerust op dat hier nooit meer vervuild slib wordt opgeslagen.‘’ © William Hoogteyling

Agrariërs rond baggerdepot Cabauw vrezen nog steeds voor opslag van vervuild slib uit Amsterdam

De opslag van verontreinigd slib in een depot in Cabauw is - voorlopig - van de baan, maar de boeren van omliggende percelen zijn er allerminst gerust op. 

De schrik sloeg agrariër Gert van Kats om het hart toen hij las dat de gemeente Amsterdam en Waternet (waterschap Amstel, Gooi en Vecht) de gemeente Lopik hadden gevraagd tijdelijk zuiveringsslib op te slaan in het thans ongebruikte baggerdepot in Cabauw. ,,Omdat dat in het verleden niet goed verlopen is en er heel slecht gecommuniceerd werd zijn we nu extra alert’', zegt Van Kats’ jurist Peter Schepers. De gemeente maakte gisteren bekend af te zien van toestemming, vanwege de zorgen van agrariërs met aangrenzende percelen en omdat ze de kans op bodemverontreiniging te groot acht.

Dat geeft volgens Van Kats en zijn advocaat geen garanties voor de toekomst. In het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied, dat nu in procedure is, hebben de betreffende 5 hectare weliswaar een agrarische bestemming. Van Kats: ,,Maar wethouder Spelt zei dat een bestemmingsplan altijd gewijzigd kan worden.’' Als dat aan de orde is, is het aan de gemeenteraad daarover te beslissen. ,,Ik verwacht dat dat gezien de reuring die is ontstaan rond deze kwestie niet gaat gebeuren’', reageert wethouder Gerrit Spelt.

Sinds enkele jaren is het depot eigendom van Alpha grond- en baggerdepot uit Wilnis. ,,Wij hebben van de provincie een oneindige milieuvergunning om daar bagger op te slaan’', zegt woordvoerder Wouter Kool. ,,Het liefst doen we dat, want dat is onze handel. Aan agrarische grond hebben we niet zoveel. Maar het planologische deel moet in het bestemmingsplan worden geregeld, en daar gaat de gemeente over. Wij wachten al anderhalf jaar op antwoord.’'

,,Wij moeten beoordelen of we gehoor geven aan de aanvraag’', bevestigt wethouder Gerrit Spelt. ,,Als het gaat om een volledige bestemmingsplanwijziging, dan heeft de raad daar het laatste woord over.’’

Utrecht