Alleen naambordje verandert bij Het Middelpunt in Kampen na reorganisatie

videoZorgorganisatie PGVZ (Persoons Gebonden Vraaggerichte Zorg) neemt de activiteiten over in wijkcentrum Het Middelpunt in Kampen. Want RIBW wil van het dagactiviteitencentrum af. Voor de cliënten van het RIBW verandert er niets; dezelfde gezichten, dezelfde omgeving. Maar PGVZ-eigenaar Gosse Noppert wil wel meer activiteiten in en rondom Het Middelpunt organiseren.

Hilde Koops is één van de cliënten die regelmatig in Het Middelpunt te vinden zijn. ’s Morgens vroeg doet ze de deur open, om vervolgens bezig te gaan met onder andere het vervaardigen van keramiek. Samen met nog 26 andere mensen die behoefte hebben aan een begeleide werkplek kan ze hier blijven, nu PGVZ de diensten van het RIBW overneemt. ,,Ja, als we door waren gegaan had er geld bij gemoeten’’, zegt RIBW-manager Jan-Willem Bodeaux. ,,Maar dat speelde geen rol.’’ 

‘Verbeterplannen’

De sterkere lokale binding van PGVZ was voor het RIBW aanleiding om de zaken in Het Middelpunt over te doen. In oktober kondigde het RIBW al aan vier locaties, waaronder Het Middelpunt, te sluiten omdat ‘verbeterplannen niet hadden geleid tot het gewenste resultaat’. Het Middelpunt (gebouwd als school in 1971) kwam in 2017 leeg te staan nadat de wijkvereniging eruit was vertrokken, in februari vorig jaar hield de gemeente nog een brainstormsessie met de buurt om te kijken wat er met het gebouw zou moeten gebeuren. Sloop en woningbouw was toen één van de opties, maar nu heeft PGVZ dus de huur overgenomen voor in ieder geval de komende vier jaar. 

,,Soms moet je erkennen dat partners, collega’s of concurrenten het beter kunnen’’, aldus RIBW-manager Bodeaux. ,,Maar we hebben er in alles voor gezorgd dat de continuïteit van arbeid kan plaatsvinden, maar vooral ook gedacht aan de continuïteit voor de cliënten.’’

Ander loonstrookje

Gosse Noppert van PGVZ erkent dat er voor de begeleiders van het RIBW relatief weinig verandert. ,,Behalve een andere naam op het loonstrookje.’’ Noppert wil de activiteiten in Het Middelpunt mogelijk nog wel wat uibreiden. ,,We willen de producten die hier gemaakt worden in onze winkel in de Oudestraat gaan verkopen, maar ook via onze webshop. Op die manier kan dit Middelpunt echt een ‘experience center’ worden, cliënten kunnen hier dan uitvinden waar echt hun hart ligt.’’ Wat PGVZ betreft blijft Het Middelpunt ook de vertrouwde naam houden, maar dan wel met een toevoeging die verwijst naar de winkel ‘Gewoon’ in de Oudestraat. ,,We denken aan Gewoon; Het Middelpunt’’, aldus Noppert. ,,Daar zijn we nog over in overleg met de gemeente.’’

PGVZ groeit door overname 

PGVZ is opgericht in december 2011 en biedt inmiddels aan zo’n 1100 medewerkers werk en 4000 cliënten zorg en dagbesteding. PGVZ is niet alleen actief in Kampen, maar ook in onder andere Apeldoorn, Steenwijk, Urk en Zwolle. 

PGVZ is in Kampen bekend van onder andere de winkel Gewoon in de Oudestraat. Eigenaar Gosse Noppert van PGVZ is momenteel in gesprek over de overname van café Paatje in de Stadskazerne (nu nog in handen van zorgaanbieder Koffie en Genot) en het opstarten van een Mexicaans restaurant in het inmiddels leegstaande Bij Alex aan de IJsselkade. Over die plannen verwacht PGVZ de komende weken meer duidelijkheid te krijgen.

Volledig scherm
Wijkcentrum Het Middelpunt in Kampen is van de ondergang gered. Zorgorganisatie PGVZ neemt het over van het RIBW, dat tientallen locaties sluit. Maandagochtend werd de overname bekendgemaakt en de nieuwe plannen gepresenteerd. Vlnr Gosse Noppert (PGVZ) Hilde Koops en Jan Willem Bedeaux (RIBW) © Foto Freddy Schinkel