Volledig scherm
De bodem rond de paupervilla en de voormalige glasfabriek is verontreinigd. © Foto Freddy Schinkel

Bodem rond Kamper ‘paupervilla’ deels ernstig verontreinigd

De bodem rond de verpauperde stadsvilla aan de Boven Havenstraat is voor een deel ernstig verontreinigd met metalen en PAK’s. Dat zijn teerachtige, kankerverwekkende stoffen. Daarnaast is op meerdere plekken asbest in de bodem aangetroffen, net als puin, asbest, slakken, sintels en kooldeeltjes. Dat betekent dat het terrein moet worden gesaneerd voordat er nieuw kan worden gebouwd.

De verontreiniging is op een aantal plekken ernstig en heeft zich volgens de onderzoekers zeer waarschijnlijk in lichtere mate over het hele terrein verspreid. Of ook het grondwater verontreinigd is geraakt hebben de onderzoekers nog niet met zekerheid kunnen vaststellen.

Een en ander blijkt uit een samenvatting van het onderzoeksrapport dat de gemeente Kampen heeft laten opstellen. Er is ook al een plan gemaakt voor de sanering. Dat moet nog worden goedgekeurd door de provincie Overijssel, blijkt uit antwoord op vragen die de raadsfractie van GroenLinks heeft gesteld over de stand van zaken rond de te slopen stadsvilla.

Saneringskosten

De villa moet plaats maken voor een nieuw woongebouw, dat er ongeveer net zo uit ziet. In de overeenkomst die Kampen daarover sloot met projectontwikkelaar Mateboer heeft de gemeente zich vergaand gevrijwaard van de gevolgen van verontreiniging. „Eventuele saneringskosten zullen tot 50.000 euro voor rekening van de gemeente komen”, aldus burgemeester en wethouders in de antwoordbrief aan GroenLinks.

Volgens directeur Gert Mateboer van het gelijknamige bedrijf is de verontreiniging op het terrein geen belemmering voor de plannen. „Het saneren blijft ruim binnen het budget dat de gemeente heeft gesteld”, verwacht hij. Het wachten is nu op goedkeuring van het saneringsplan. „Daarna wordt de omgevingsvergunning van kracht en kunnen we aan de slag.”

Onzekerheden

Het project heeft volgens Mateboer wel te kampen met andere onzekerheden. „We zijn vooral in afwachting van de beroepsprocedure en wat er daarna gebeurt”, zegt hij, verwijzend naar een rechtszaak die op 25 november dient voor de rechtbank in Zwolle. Daar vechten onder meer de Stichting Stadsherstel en Erfgoedvereniging Heemschut de sloopvergunning aan die door de gemeente is verleend.

Monument

Het stadsbestuur is niet bereid de sloop op te schorten in afwachting van een advies van de Monumentenraad. Die moet zich volgens een uitspraak van de bezwaarschriftencommissie nog buigen over de vraag of de stadsvilla een gemeentelijk monument moet worden.

Aangezien sloop onomkeerbaar is vroeg GroenLinks deze op te schorten. Dat is juridisch niet verstandig, aldus het college. „In het geval het pand voor de levering wel als monument wordt aangewezen, dan kan Mateboer de gemeente aansprakelijk stellen wegens (…) wanprestatie, met alle gevolgen van dien”, aldus het college.

Kraker

Kampen kan de villa op dit moment nog niet opleveren aan Mateboer omdat er nog een kraker in zit. Die reageerde nog niet op een oproep het gebouw te verlaten. Er zijn volgens de gemeente nog geen stappen gezet om het pand te ontruimen.