Volledig scherm
Vera Reuvers (l) van geWOON! in de buurt is al druk bezig met het aanbrengen van kerstversiering aan de Lamoraal van Egmondstraat. © Foto Freddy Schinkel

Eenzaam, maar niet alleen met kerst in het Kamper wijkcentrum geWOON! in de buurt

Velen kijken ernaar uit, anderen worden juist tijdens kerst met hun neus op de harde feiten gedrukt. Ze zijn eenzaam, kennen weinig gezelligheid in hun leven of het ontbreekt ze aan middelen om erop uit te trekken. Voor die mensen organiseert wijkcentrum geWOON! in de buurt twee avonden op rij een kerstdiner.

Het is de eerste keer dat de Kamper zorgorganisatie PGVZ dit organiseert. Vera Reuvers denkt dat hier behoefte aan is. Ze is locatiecoördinator bij het activiteitencentrum aan de Lamoraal van Egmondstraat, waar ggz-cliënten van PGVZ dagbesteding volgen. ,,We zien in Kampen veel eenzaamheid, veel mensen leven een teruggetrokken bestaan. Hoe ik dat weet? Vooral via onze eigen cliënten en hulpverleners. Kampen is een relatief arme stad, met veel laagopgeleiden”, verklaart Reuvers.

Verzoeken

 Daarnaast krijgt ze regelmatig verzoeken binnen van mensen zonder zorgindicatie die graag aan willen sluiten bij activiteiten in het wijkcentrum. ,,Hiermee reageren we op de vraag vanuit de stad. En onze cliënten vinden het leuk om dit soort dingen te organiseren”, vult Reuvers aan. Om mensen die alleen zijn met de kerst of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, houdt het centrum op 19 en 20 december een avonddiner van drie gangen. Geheel gratis en iedereen is welkom. 

Cliënten flyeren er deze dagen flink op los. ,,Ze zijn bij alle verpleeg-en bejaardenhuizen geweest, flats hier in de Flevowijk, schooltjes, er hangen posters bij het Leger des Heils en de voedselbank, de politie heeft het op facebook gezet. Weet jij nog wat?” 

Het moet er toe leiden dat ook mensen die ertegen opzien om in hun eentje een groep vreemden op te zoeken, over deze drempel stappen. ,,Al ben ik bang dat mensen die stap niet snel zullen zetten. Daarom proberen we die mensen via wmo-medewerkers (wet maatschappelijke ondersteuning) en ambulant hulpverleners te bereiken.” 

Artiest

Aan de gezelligheid zal het wat haar betreft niet liggen. Momenteel wordt het centrum in kerstsferen gebracht. ,,We hebben hier een kookgroep, maar willen die cliënten met kerst een keer daarvan vrijstellen. Ze helpen wel mee de tafels en ruimte mooi te maken. Voor het koken zijn we nog op zoek. De cliënten regelen ook een artiest en de 20ste komt er sowieso een kerstman langs.” Per avond kunnen ongeveer veertig mensen aanschuiven. ,,Tot nu hebben zich in totaal twintig mensen gemeld, vooral bekenden van ons. Het maakt mij persoonlijk niet uit hoeveel mensen er uiteindelijk komen. Als ze na afloop gelukkig zijn is het geslaagd en geven we er een vervolg aan.” 

Maar barst het rondom kerst niet van dit soort initiatieven en sluiten ze achteraan in de rij? ,,Bij mijn weten organiseert alleen de voedselbank iets soortgelijks, verder heb ik geen weet van activiteiten als deze. Iedereen die in Kampen zijn best doet om eenzame mensen te helpen zie ik als collega haha.”