Volledig scherm
Er staan nog 3 woningen in de planning voor Wilsum. Daar moeten er nog zo'n 25 bij komen. © Foto Freddy Schinkel

Helft inwoners Kamper kleine kernen heeft verhuisplannen

Bijna de helft van de inwoners van Kampens kleine kernen heeft verhuisplannen. Tot 65 jaar willen mensen het liefst binnen vijf jaar verhuizen naar een koopwoning in het eigen dorp, 65-plussers juist liever naar een grondgebonden huurwoning. Die mag ook best ergens anders staan. Dat blijkt uit het Woningbehoefteonderzoek Kleine Kernen, dat Kampen deze zomer heeft laten uitvoeren.

Het onderzoek is de bodem voor een nog op te zetten woningbouwprogramma voor de komende tien jaren. Voor bijna alle kleine kernen geldt dat er in die periode behoefte is aan 15 en tot 20 nieuwe woningen. Alleen in Wilsum is de vraag met 25 woningen nog iets groter. Omdat de gemeente niet in alle kernen eigen grond heeft waarop woningen kunnen worden gebouwd, is de groei van het aantal woningen mede afhankelijk van particuliere initiatieven.

Dat is bijvoorbeeld het geval in Grafhorst, waar nieuwe locaties moeten worden gezocht. Er staan nog slechts twee woningen gepland. Een op de vier Grafhorstenaren wil binnen vijf jaar verhuizen, de helft liefst naar een nieuwbouwwoning binnen het eigen dorp. Een koopwoning dan, voor huur is hoegenaamd geen interesse. Die worden er dus ook niet gepland.

Lege planning

In ’s-Heerenbroek heeft ongeveer een derde van de huishoudens verhuisplannen. Er staan momenteel geen nieuwe woningen in de planning. De gemeente heeft nog wel 8 hectare grond in bezit in het dorp, waarop plaats is voor 80 woningen. Ook hier is nauwelijks interesse voor huurhuizen. Alleen onder de 65-plussers, maar die geven aan het liefst te willen vertrekken uit de kern.

Vier woningen staan er nog in de planning voor Kamperveen. Daar moeten er nog een stuk of 16 bij komen tot 2028. Volgend jaar wordt er gemeentelijke grond in exploitatie gebracht waarop de 8 woningen kunnen worden gebouwd. De rest moet komen van particulieren. Ruim de helft van de Kamperveners wil verkassen, tweederde daarvan binnen de eigen kern. Ook hier geen interesse in huur, maar alleen in grondgebonden koopwoningen.

21 woningen

Bijna de helft van de Wilsumers geeft aan te willen verhuizen, het merendeel in eigen dorp. Dat geldt daar ook voor de ouderen. Er staan nog 3 woningen in de planning. De gemeente heeft echter nog grond beschikbaar voor 21 woningen. Dat is voldoende om in de behoefte te voorzien. Een deel ervan wordt in het nieuwe jaar in exploitatie gebracht.

Alleen in Zalk zijn al voldoende plannen ontwikkeld om in de woningbehoefte te voorzien. Die moeten alleen nog wel realiteit worden. Hier worden ook een paar huurwoningen gebouwd, met name voor de groep 65-plussers met verhuisplannen.

Middensegment

Van het totaal aantal woningen dat binnen de gemeente Kampen mag worden gebouwd, is 5 procent gereserveerd voor de kleine kernen. Uit een overzicht blijkt dat dit percentage in de jaren 2001 tot en met 2017 ook steeds is gehaald. Ook is in het beleid vastgelegd dat 40 procent van de nieuwbouw in het middensegment wordt gebouwd, de prijsklasse tussen 185.000 en 285.000 euro. De rest wordt gelijk verdeeld over goedkope woningen en het topsegment.

In het nieuwe jaar wil het stadsbestuur in gesprek met vertegenwoordigers van de kleine kernen om te komen tot een breed gedragen plan om de woningen ook daadwerkelijk gebouwd te krijgen.

Regionale afspraken woningbouw

Kampen mag op basis van regionale afspraken in de periode tot 2026 plannen ontwikkelen voor de bouw van 1162 nieuwe woningen. Van die ruimte wordt tien procent, oftewel 170 woningen, gereserveerd voor invullen van open plekken binnen de bebouwde kom en transformatie van andersoortige gebouwen tot woningen, zo hebben burgemeester en wethouders besloten.

Met deze aantallen loopt naar verwachting het aanbod in de pas met de woningbehoefte en is er sprake van een woningmarkt die in balans is.

Volgens de geldende uitgangspunten wordt 70 procent van de nieuwe woningen in Kampen gebouwd, een kwart in IJsselmuiden en de rest in de kleine kernen. De verdeling tussen koop- en huurwoningen blijft 65-35 procent, waarbij 2 op de tien huurwoningen in de sociale sector worden gerealiseerd.

  1. Kampen in het nauw door verklaring over ‘teerdrollen’ bij heiklus Buitenhaven
    PREMIUM

    Kampen in het nauw door verklaring over ‘teerdrol­len’ bij heiklus Buitenha­ven

    In de bestuursrechtzaak tegen de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) is de gemeente Kampen onaangenaam verrast door een plotseling opgedoken verklaring van de inspecteur die het werk aan de parkeergarage Buitenhaven onderzocht. Die legt een rechtstreeks verband tussen het heiwerk in vervuilde grond op de locatie van de voormalige gasfabriek en plotselinge ziektegevallen onder de heiers.