Volledig scherm
Kampen betaalt meer dan nodig voor jeugdzorg doordat er te zware zorg wordt ingezet. © Theo Giele

Kampen betaalt teveel door te zware jeugdzorg

De sterk gestegen kosten voor jeugdhulp in Kampen zijn voor een deel te verklaren doordat zorgaanbieders de zorgbehoefte van cliënten op papier zwaarder voorstellen dan ze in werkelijkheid is. Dat blijkt uit een eerste lokale analyse van de gemeente.

Door deze ‘upcoding’ wordt zwaardere zorg ingezet en betaald dan noodzakelijk is. „Het vraagt een constructief gesprek met zorgaanbieders”, zo stellen burgemeester en wethouders vast in een notitie hierover aan de gemeenteraad.

Het is een van de opdrachten aan de Task Force Sociaal Domein, die de opdracht heeft de rotte appels uit de mand te halen en de kosten van de zorg in Kampen te beteugelen.

Tweede lijn

De analyse die Kampen heeft laten uitvoeren, heeft alleen betrekking op de zogenoemde ‘maatwerkvoorzieningen’ in de tweede lijn. Met name in deze categorie zijn de kosten in 2017 en 2018 fors gestegen. In de regio IJsselland liepen ze op van 112 miljoen in 2017 tot 121 miljoen euro een jaar later. Dat is een stijging van 8 procent. In Kampen liepen de kosten met 9,6 procent op, naar 14,3 miljoen euro in 2018.

De stijging is volgens de analyse niet alleen te wijten aan ‘upcoding’, maar ook aan het groeiend aantal cliënten, die bovendien langer in de zorg worden gehouden. Binnen de regio heeft Kampen het hoogste percentage (10,86 procent) jongeren in de zorg. „Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in de gemeente Kampen meer verstandelijk gehandicapte jeugdigen wonen dan gemiddeld in de regio Zwolle”, stelt het college vast.

Onnodig

De gemiddelde prijs per cliënt stijgt. Dat komt doordat zwaardere zorg wordt ingezet, soms onnodig. Hier komt een nader onderzoek naar. De kosten worden ook opgedreven doordat jongeren langer in de zorg blijven. Twee derde van hen krijgt langer dan drie jaar zorg. „Als jongeren en ouders eenmaal in het zorgsysteem zitten met het etiket van ‘cliënt’, dan is de kans groot dat zij afhankelijk worden van professionele hulp en blijvend ondersteuning en zorg krijgen”, meldt het college. „Tegelijkertijd zien we dat er gemiddeld twee keer zoveel wordt gedeclareerd voor deze jeugdigen (10.861 euro) dan voor jeugdigen die nieuw instromen (5251 euro).”

Nader onderzoek moet uitwijzen waarom zoveel jongeren zo lang zorg krijgen – en of ze dan wel de juiste zorg krijgen.

Zware bezuinigingen

De stijgende kosten in de jeugdzorg zijn mede de oorzaak van de miljoenentekorten die Kampen heeft in het sociale domein. Die waren reden om in de vorige week vastgestelde meerjarenbegroting 8 miljoen euro te bezuinigen en de onroerendezaakbelasting fors te verhogen, met name voor bedrijven.