Volledig scherm
Lokale erfgoedorganisaties worden betrokken bij de jurering voor de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Kampen en Zwolle stellen gezamenlijk erfgoedjury aan

Een nieuw in te stellen commissie Erfgoedprijs Zwolle-Kampen moet zich voortaan gaan buigen over de beoordeling van projecten of initiatieven die in aanmerking komen voor de prijs.

De commissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van Kamper erfgoedorganisaties, zoals Stichting Stadsherstel, Monumentenraad en Historische vereniging Jan van Arkel.

Zwolle en Kampen kennen sinds 2008 de gezamenlijke erfgoedprijs. Die werd ingesteld als waardering voor het beheren, restaureren en in stand houden van cultuurhistorisch erfgoed. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt, afwisselend in Kampen en Zwolle, aan de eigenaar of initiatiefnemer van een lokaal project of object. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1000 euro.

Gezamenlijk

Op dit moment wordt de prijswinnaar nog aangewezen door de teams Monumentenzorg van beide gemeenten. Naar aanleiding van vragen van Stichting Stadsherstel is nu besloten de prijs meer draagvlak in de samenleving te geven door er lokale erfgoedorganisaties bij te betrekken. Die gaan nu gezamenlijk toetsen en kiezen, eventueel bijgestaan door derden.

Bij de beoordeling wordt onder meer gelet op historische waarde, de voorbeeldfunctie op het gebied van beheer, restaureren of in stand houden, de toegankelijkheid, uitstraling voor omgeving of gemeente en passend (her)gebruik.

Na een jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak goed werkt.