Kampen focust op vreugdevuren bij jaarwisseling

Gemeente Kampen let tijdens de komende jaarwisseling extra op de vreugdevuren in de stad. ,,Daar zal meer gemeentelijke aanwezigheid bij zijn’’, voorspelde burgemeester Koelewijn deze week tijdens een informatieavond over de viering van oud en nieuw. 

De aanleiding voor de focus op de vreugdevuren is tweeërlei; de stikstofdiscussie en het uit de hand lopen van de Haagse vreugdevuren tijdens de laatste jaarwisseling. De gemeente gaat daarom extra streng opletten of er - behalve het door de gemeente aangevoerde pallethout- geen andere zaken op de vuurcontainers worden gegooid.