Volledig scherm
Kampen ontkomt niet aan een forse verhoging van het ozb-tarief. © ANP XTRA

Kamper raad verzacht pijn van 8 miljoen bezuinigen een beetje

Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen in Kampen, allemaal zullen zij de portemonnee moeten trekken de komende jaren. Donderdagavond is de gemeenteraad akkoord gegaan met een pakket bezuinigingen en lastenverzwaringen ter grootte van acht miljoen euro.

Daaronder ook een stevige verhoging van het ozb-tarief voor woningen (10 procent) en niet-woningen (34 procent). Alternatieve begrotingen zonder ozb-verhoging, afzonderlijk ingediend door SGP en VVD, kregen vrijwel geen steun.

Op een paar kleinere onderdelen werd de pijn uiteindelijk wel verzacht. Zo is er een streep gezet door een extra verhoging van de huurtarieven voor binnensporten van 10 procent. Daarmee wordt voorkomen dat sportverenigingen door een stapeling van maatregelen in problemen komen.

Brunneper Bongerd

In de volkswijk Brunnepe kan de vlag uit. Dankzij een door alle fracties gedragen motie kan de inrichting van de Brunneper Bongerd, een groene long in de wijk, alsnog doorgaan. Een bonte alliantie van (belangen)verenigingen is al jaren bezig om dit van de grond te krijgen en mag nu niet worden teleurgesteld, aldus de raad. Ook wordt er volgend jaar en in 2021 steeds 50.000 euro vrijgemaakt voor het opstellen van een gebiedsvisie voor deze wijk. Hierin moet op een rij worden gezet hoe deze gedateerde wijk weer toekomstbestendig en leefbaar kan worden gemaakt.

Groene Hart

Unaniem was de raad ook van mening dat de herinrichting van het Groene Hart in de stad niet langer mag worden uitgesteld. Ook hier zijn gemeente, 15 belanghebbende organisaties en omwonenden al jaren in gesprek om van het park iets moois te maken. Het moet een ‘ontspannend, veilig en kwalitatief hoogwaardig gebied’ worden, met een veelheid aan functies voor mens, dier en plant. Het college wilde de uitvoering om financiële redenen uitstellen, de raad bepaalde dat het werk volgend jaar begint.

Cultuur

Kleine culturele verenigingen worden vooralsnog ontzien. Het college had hun subsidie per 2021 volledig willen afbouwen. De voltallige gemeenteraad vond dat te ver gaan. Verenigingen worden gezien als ‘het cement van de samenleving’ en belangrijk bij het voorkomen van eenzaamheid. De subsidies worden dankzij een unaniem gesteunde motie nu niet afgebouwd. Wel worden volgend jaar de subsidievoorwaarden nog eens tegen het licht gehouden, om een evenwichtige verdeling te bereiken.

Al met al heeft de gemeenteraad daarmee wel weer 179.000 euro meer uitgegeven dan het college had voorgesteld. Dat kan voor een groot deel worden gedekt uit eenmalige voordelen, zoals de 1,1 miljoen euro die Kampen krijgt van het rijk als extra bijdrage voor jeugdzorg.