Volledig scherm
De gemeenteraad van Kampen wil alles weten van het onderzoek naar staatssteun in het Grondbankdossier. © ANP XTRA

Kamper raad wil uitgebreide uitleg over onderzoek staatssteun

Op aandringen van vrijwel alle fracties in de Kamper gemeenteraad moet wethouder Albert Holtland binnenkort komen uitleggen hoe het onderzoek naar staatssteun in het Grondbankdossier precies is verlopen. Speciaal daarvoor wordt een informatieavond belegd, zo is donderdagavond afgesproken tijdens een raadsbrede vergadering van de commissie Bestuur en Middelen.

De uitkomst van het onderzoek, dat drie jaar heeft geduurd, was dat Kampen zich volgens de Europese Commissie niet schuldig heeft gemaakt aan ongeoorloofde staatssteun in de deals die de gemeente sloot met projectontwikkelaars. Die hebben de gemeente een slordige tien miljoen euro gekost en geven de ontwikkelaars nog jarenlang rechten op het bouwen van woningen en exploiteren van gronden. Het is nog wel een voorlopig oordeel, vastgelegd in een comfort letter, maar daar is volgens deskundigen in het eindoordeel nog nooit van afgeweken.

Blij

„De Europese Commissie wilde vooral weten met wie er deals zijn gesloten en wat de betrokken partijen elk deden. Daar is naar tevredenheid op geantwoord. Het heeft veel tijd gekost, maar daar hadden we geen invloed op. We zijn wel blij met het resultaat”, aldus Holtland.

De raad wil nu een samenvatting van wat er tijdens het onderzoek is gebeurd en inzage in de stukken. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor een eventuele raadenquête naar de hele kwestie. Daartoe is in 2014 door de toenmalige gemeenteraad besloten. Dat begint met een notitie waarin uiteen wordt gezet wat een raadenquête behelst. 

Twijfels

Het zware instrument, vergelijkbaar met een parlementaire enquête, is in Kampen nog nooit ingezet. Of het er ook echt van komt is nog maar de vraag. De raad is inmiddels twee keer van samenstelling veranderd en de meeste hoofdrolspelers in de affaire zijn al van het toneel verdwenen. Meerdere raadsfracties hebben daarom al aangegeven twijfels te hebben bij nut en noodzaak van een raadenquête.