Volledig scherm
Onderzoek moet duidelijk maken hoe efficiënt de inburgering van vluchtelingen in Kampen verloopt. © Schinkel

Onderzoek naar inburgering vluchtelingen in Kampen

Een vergelijkend onderzoek met andere gemeenten moet de komende weken duidelijk maken hoe efficiënt de inburgering van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Kampen is geregeld. 

Het onderzoek vormt de basis voor een nieuw ‘inburgeringsbeleid’ dat moet worden ontwikkeld in verband met de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2021 van kracht wordt.

In die nieuwe wet krijgen gemeenten een veel grotere rol in de uitvoering. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het hele inburgeringsstelsel op de kop omdat vluchtelingen te lang doen over hun inburgering. Ook de begeleiding naar opleiding of werk schiet tekort. Meer bemoeienis door gemeenten zou het hele proces efficiënter moeten maken.

Inkomen

Voordat Kampen hiervoor een plan gaat schrijven, moet er volgens verantwoordelijk wethouder Jan Peter van der Sluis eerst duidelijkheid komen over hoe het nu zit. Het zogenoemde benchmark onderzoek moet inzichtelijk maken hoeveel statushouders Kampen heeft gehuisvest, hoe het staat met hun inburgering en hoe het hen vergaat qua werk, inkomen en onderwijs. De gegevens kunnen worden gebruikt als ‘startpunt voor leren en verbeteren van het beleid en de uitvoering’, meent het college.

In de pas

Volgens het maandelijks overzicht van de rijksoverheid loopt Kampen voor wat betreft de huisvesting van statushouders goed in de pas. Op 1 juli waren er 7 statushouders meer onder dak gebracht dan de taakstelling vereiste. In de tweede helft van dit jaar hoeven daarom nog maar 12 van de vereiste 19 statushouders aan een woning worden geholpen. Op landelijke schaal is het aantal te huisvesten statushouders in de tweede helft van dit jaar teruggebracht van acht- naar zesduizend. Dat komt doordat er de afgelopen maanden minder verblijfsvergunningen zijn afgegeven.

Goede score

„We hebben op dit moment een goede score en willen ook in de nieuwe situatie verder werken vanuit die lijn”, aldus wethouder Van der Sluis. Hij juicht het toe dat gemeenten straks een grotere rol krijgen in de integratie van vluchtelingen. Op dit moment ziet hij nog geen knelpunten die bij het opzetten van de nieuwe aanpak aandacht behoeven. „Dat moet later blijken, na het onderzoek.”