Volledig scherm
Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad van Kampen de voorgestelde bezuinigingen en lastenverzwaringen zal accepteren. © ANP XTRA

Raad Kampen slikt straffe bezuinigingen

De vergaande bezuinigingen en lastenverzwaringen waarmee de bestuurders van Kampen 8 miljoen euro willen ophalen, voor een groot deel bij inwoners en bedrijven, zullen door de gemeenteraad worden geaccepteerd. Zoveel is donderdagavond wel duidelijk geworden tijdens de eerste openbare bespreking van de meerjarenbegroting. Daarbij ging de raad enkele wezenlijke vragen uit de weg.

Ingrijpen is nodig omdat Kampen de kosten van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp – het zogenoemde sociaal domein - uit de hand heeft laten lopen. De tekorten zijn opgelopen tot 6,1 miljoen euro, de reserves om dit te dekken zijn uitgeput. Voor een deel komt dit doordat het rijk bij het verschuiven van taken naar gemeenten onvoldoende budget heeft meegegeven. Maar Kampen heeft het ook zelf over zich afgeroepen doordat de gemeente de greep op instroom, effectiviteit en controle daarop is kwijtgeraakt, zo stelde de Rekenkamercommissie onlangs vast.

Slechts 4 miljoen

Volgens een ingehuurd extern adviesbureau is het mogelijk om op het hele sociale domein 5,7 miljoen euro te bezuinigen. Daarvoor zijn concrete voorstellen gedaan. Het college heeft echter besloten ‘slechts’ 4 miljoen euro te bezuinigen op het sociale domein. Daarnaast wil het blijven investeren in allerlei nieuwe en reeds eerder afgesproken projecten in de stad, waarmee 1,2 miljoen euro is gemoeid. Dus moet er op andere zaken meer worden bezuinigd en moeten de inkomsten met extra belastingen worden verhoogd.

Huishoudboekje

Waarom burgers, bedrijven en verenigingen belasten terwijl er meer kan worden bezuinigd op het sociaal domein, wilden met name de fracties van VVD, D66 en PvdA weten. En waarom geld blijven uitgeven aan ‘nieuwe dingen’ nu het huishoudboekje dat eigenlijk niet toelaat, vroeg de SGP-fractie zich af. In de debatronde waarin de raadsfracties onderling over deze vragen konden discussiëren vielen ze als zaad op de rotsen. Van de coalitiefracties durfde alleen GroenLinks een klein beetje te tornen aan het voorstel aan het college: de verhoging van de ozb voor niet-woningen, met 48 procent, zou niet voor verenigingen en andere non-profitorganisaties moeten gelden.

Verschillende fracties uitten wel bezwaren tegen details van het bezuinigingsvoorstel, maar vooralsnog lijkt er voor geen van die suggesties een meerderheid te zijn.

Badwater

Portefeuillehouder Jan Peter van der Sluis verdedigde de kleiner dan mogelijke bezuiniging op het sociale domein met de stelling dat alleen in een ideale situatie 5,7 miljoen euro kan worden gekort. „Wij geloven in een ideale wereld, maar niet nu”, zei hij. De resterende 1,7 miljoen euro zou volgens hem ten koste gaan van eigen beleid. „Ik wil liever niet het kind met het badwater wegspoelen.”

Dat 4 miljoen bezuinigen op het sociaal domein wel lukt, kan Van der Sluis ook niet garanderen, zei hij. Hoewel daarmee extra bezuinigingen in een later stadium niet zijn uit te sluiten, leidde dat donderdagavond nog niet direct tot verontruste reacties vanuit de raad.

Over twee weken staat de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting en alle maatregelen die daarmee samenhangen.