Volledig scherm
Er komen vervroegd ruimere regels voor voorschoolse educatie in Kampen. © ANP XTRA

Ruimere regeling voor peuters met taalachterstand in Kampen

Ouders van peuters met een (dreigende) taalachterstand kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van een ruimere regeling voor voorschoolse educatie. Dat is ruim een half jaar eerder dan landelijke regels voorschrijven. In plaats van 10 uur per week kunnen ouders dan 16 uur per week peuteropvang krijgen voor hun kind.

De regeling geldt voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en wordt volledig betaald uit gelden die de gemeente daarvoor krijgt van het rijk. Op dit moment maken zo’n 60 peuters gebruik van de regeling. Ze hebben daarvoor een indicatie gekregen van de GGD. De opvang is in Kampen ondergebracht bij Prokino en CKO Kleurrijk.

Dat Kampen de regeling al een half jaar eerder kan invoeren heeft volgens wethouder Jan Peter van der Sluis te maken met het feit dat alle voorbereidingen al zijn getroffen. Daardoor kunnen de eerste acht maanden van het jaar worden gebruikt om alles in te regelen, voordat de ruimere regeling op 1 augustus 2020 verplicht wordt.

Gemengde groepen

Ook peuters die niet tot de doelgroep behoren kunnen gebruik maken van de regeling, zij het voor een geringer aantal uren: twee dagdelen van in totaal 7 uren per week. De peuters worden bewust in gemengde groepen opgevangen om segregatie te voorkomen.

Taalachterstand is ook in Kampen nog steeds een actueel thema. Naar schatting 15 procent van de beroepsbevolking in deze gemeente is laaggeletterd. Zo worden mensen aangeduid die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. ,,Juist om die reden investeren we op jonge leeftijd in de taalontwikkeling, zodat kinderen met een zo goed mogelijk taalniveau op het basisonderwijs in- en uitstromen”, aldus een woordvoerster van de gemeente.