Volledig scherm
Vandaag wordt het bezwaar tegen de bouw van honderden recreatiewoningen op de voormalige camping Roggebotsluis behandeld. © Foto Freddy Schinkel

Vandaag hoorzitting over bezwaren tegen bouwplannen vakantiepark Roggebot

De bezwaarschriftencommissie van Kampen houdt vandaag een hoorzitting over bezwaren die zijn ingediend tegen de bouw van 57 woningen op het terrein van de voormalige camping Roggebotsluis. Bezwaren zijn ingediend door de Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta, die beide vinden dat het bouwplan een bedreiging is voor het naastgelegen Natura2000-gebied.

In hun bezwaar voeren de verenigingen aan dat zowel de hoogte van de woningen, die op een dijk komen te staan, als het totale bouwoppervlak in het zuidelijk deel van het recreatiepark ‘zullen leiden tot significante verstoring van met name de moeraswatervogels in het aangrenzende Natura2000 rietmoeras’. Daar huist met name de roerdomp en de grote karekiet.

De 57 woningen waartegen nu bezwaar wordt gemaakt, vormen maar een klein deel van het totaal aantal dat er wordt voorzien. Er zijn ook 2 sluiswachterswoningen, 36 ‘Zuiderzeewoningen’, 60 nautische woningen, 46 grote chalets en 157 kleine chalets en lodges op het voormalige campingterrein gepland.

Geluidoverlast

De verenigingen vrezen verder voor licht- en geluidoverlast in de avond en nacht doordat de woningen dichtbij het natuurgebied staan en de veranda’s erop uitkijken. Ook maken zij zich zorgen over de effecten van grootschalige parkeervoorzieningen bij het park. De vergunning had volgens de bezwaarmakers ook nooit verleend mogen worden omdat het voorbij gaat aan het PAS-besluit over toepassing van de stikstofregels.

Geen belanghebbende

In een eerste reactie op het bezwaar stellen burgemeester en wethouders van Kampen dat de werkgroep en de natuurvereniging niet kunnen worden aangemerkt als belanghebbende. Daarom zouden hun bezwaren niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Volgens het college hebben de organisaties nu eenmaal tot doel alle ontwikkelingen in het gebied tegen te houden om het te kunnen behouden als natuurgebied. Daarmee zijn ze ‘onvoldoende onderscheidend’ om als belangstellende te kunnen worden behandeld. De gemeente voert verder aan dat alle vergunningen in orde zijn – en daarmee de bezwaren ongegrond.

Beide partijen worden vanmiddag gehoord door de bezwaarschriftencommissie. Dat gedeelte van de zitting is openbaar. De hoorzitting begint om 17.30 uur.