Volledig scherm
Plannen voor de inrichting van de Groene Long in Brunnepe (links) zijn nooit uitgevoerd. © Foto Freddy Schinkel

Volkswijk Brunnepe in Kampen voelt zich weer aan zijn lot overgelaten

„Zijn we eindelijk zover dat er iets kan gebeuren, wordt het budget geschrapt”. Boos zijn de Brunnepers, nu er een streep is gezet door de 100.000 euro die nodig is om een visie te ontwikkelen over de toekomst van deze Kamper volkswijk. Ondertussen vreet de tand des tijds door. 

„Deze wijk is versleten. De woningen moeten een goede opknapbeurt krijgen, net als de stedenbouwkundige structuur”, zegt Edy Prick namens het Samenwerkingsverband Brunnepe.

Ze hebben het gevoel aan hun lot te worden overgelaten en daarom trokken de Brunnepers gisteravond naar het stadhuis. Om een protest te laten horen tijdens de tweede inspraakavond over de straffe bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren. Die moeten 8 miljoen euro opleveren – en gaan dus ook ten koste van de verbetering van hun wijk.

Parkeren

Vijf jaar lang zijn de Brunnepers al bezig om aandacht te krijgen voor de problemen in hun wijk. Die zijn er volgens Prick meer dan genoeg. „Het plan om een Groene Long te creëren is nooit uitgevoerd, de woningen uit begin 19e eeuw zijn technisch op en voldoen niet meer aan de eisen die jonge gezinnen tegenwoordig stellen, er zijn grote problemen met parkeren en het nieuwe wijkje Berkpark is er stedenbouwkundig echt tussen gerommeld. Er is helemaal geen goede aansluiting met de oude wijk er omheen”, somt Prick op. „Er wordt van alles besloten, maar niets wordt aan elkaar geknoopt.”

Bijenvereniging

In een poging iets voor elkaar te krijgen hebben verschillende partijen in de wijk een bonte coalitie gevormd: het Samenwerkingsverband Brunnepe. Van Schuttersgilde en Bijenvereniging tot wijkvereniging en Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe, de consensus is groot dat er iets moet gebeuren om de wijk leefbaarder te maken. „Als je een plan hebt, dan kun je ook her en der geld halen. Nu is er niet eens een basisidee.”

Vreugde

Grote vreugde daarom in Brunnepe, toen In april een brief op de mat viel waarin onder meer werd aangekondigd dat er gewerkt zou worden aan het opstellen van een integrale visie voor de hele wijk. Was getekend, de ‘wijkwethouder’ Bort Koelewijn. In zo’n visie kunnen alle aspecten worden meegenomen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid, ruimtelijke ordening, verkeer en huisvesting.

Quote

De wereld stopt niet in 2020

Bort Koelewijn, Burgemeester van Kampen

„We hebben aan de noodrem moeten trekken”, zegt Koelewijn nu in een reactie op de boosheid in de wijk. „Wij zijn ook pijnlijk getroffen door de grote tekorten. Alles wat we niet per se moeten uitgeven, zetten we op de rem. Maar die blijft er niet altijd op. De behoefte aan een integrale visie staat vast. Er zijn zoveel besluiten te nemen in die wijk, een bredere visie is onontkoombaar. De wereld stopt niet in 2020, er komen vast weer betere perspectieven.”

Motie

Of de gemeenteraad zich gevoelig toont voor de positie van de Brunnepers zal blijken op 12 en 14 november, bij de behandeling van de begroting. Vorig jaar was de raad in ieder geval nog van mening dat er iets moest gebeuren. Een breed gedragen motie ‘Gebiedsvisie Brunnepe’ is toen niet in stemming gebracht omdat het college het daarin geëiste op voorhand overnam.