Volledig scherm
© Thinkstock

Zorgspaarpot is snel leeg in Kampen

Kopzorgen bij de wethouder financiën in Kampen. De gemeentelijke uitgaven voor zorg stijgen, terwijl de inkomsten vanuit het Rijk gelijk blijven. De spaarpot die in de afgelopen jaren is gevuld, kan over een jaar leeg zijn.

In 2017 leed Kampen 1 miljoen euro verlies op het Sociaal Domein. Dat is de verzamelnaam voor de Wmo, jeugdwet en participatiewet. De verwachting is dat Kampen tot en met 2021 jaarlijks zeker 3 miljoen euro tekort komt. ,,Het is een zorgpunt om de vinger bij te leggen", zegt wethouder Eibert Spaan. De presentatie van de jaarrekening over 2017 - in totaal een plus van 1,6 miljoen euro - was zijn laatste klus als wethouder. De SGP keert niet terug in het nieuwe college, dat dinsdag aantreedt.

Spaarpot

Het tekort valt niet uit de lucht. Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor deze zorgtaken, draait het Rijk de geldkraan dicht. Het geld dat in de afgelopen jaren over bleef, stopte Kampen in een spaarpot voor het opvangen van toekomstige tekorten. In de spaarpot zit 3,4 miljoen euro.  Met dat bedrag kan Kampen het verwachte tekort over 2018 en een deel van 2019 opvangen. Daarna is de bodem bereikt.

Dure behandelingen

,,Het uitgangspunt blijft: Inwoners die zorg nodig hebben, ontvangen het ook", benadrukt Spaan. Vorig jaar waren dat er meer dan verwacht. Volgens Spaan begint de samenwerking tussen gemeente, scholen en andere instanties zijn vruchten af te werpen: eerder wordt ontdekt of iemand hulp nodig heeft. Het gevolg is dat de zorguitgaven stijgen, want volgens Spaan krijgen hulpbehoevenden onnodig vaak dure behandelingen. 

Er worden maatregelen genomen om de kosten in de hand te houden. Een voorbeeld is jeugdpsychiatrie, weet wethouder Geert Meijering (jeugdzorg). Het is niet altijd noodzakelijk dat jeugd-ggz wordt ingeschakeld voor lichte vormen van ADHD, PDDNOS en opvoedkundige problemen. Sinds dit jaar loopt een proef waarbij in drie huisartsenpraktijken een deskundige als een soort poortwachter helpt met het opstellen van een hulpplan. Het moet de druk op jeugd-ggz verminderen: minder doorverwijzingen naar dure behandelingen en kortere wachtlijsten. Meijering: ,,De besparing die dit kan opleveren, merken we nog niet."