Volledig scherm
© iStock

Met een beetje alcohol op spreek je een vreemde taal vloeiender

Dat alcohol - met mate - remmingen vermindert, is bekend. Met een glaasje op overwinnen sommigen iets makkelijker hun nervositeit of schroom. Spreken we daardoor een vreemde taal beter na het nuttigen van een beetje alcohol of lijkt dat maar zo?

Om die vraag te beantwoorden, voerden Britse en Nederlandse onderzoekers een experiment uit, dat werd gepubliceerd in het Journal of Psychopharmacology. Daaruit blijkt dat proefpersonen wel degelijk vloeiender spraken na een lage dosis alcohol, ook al dachten ze er zelf anders over.

Tweeminutengesprekken

Aan het onderzoek deden vijftig Duitse moedertaalsprekers mee die studeerden aan de Universiteit van Maastricht. Alle deelnemers hadden lessen Nederlands gehad en bovendien een examen afgelegd waaruit bleek dat ze de Nederlandse taal beheersten.

Iedereen werd gevraagd om een informeel gesprek van twee minuten in het Nederlands te voeren met een interviewer. Voordat dat gesprek van start ging, kreeg de ene helft water te drinken, de andere helft kreeg een alcoholisch drankje. Hoeveel drank iemand kreeg, hing af van het gewicht van de persoon. Een man van ongeveer 70 kilogram, kreeg bijvoorbeeld iets minder dan een glas bier.

De gesprekken werden opgenomen en vervolgens beoordeeld door twee Nederlandstaligen. Die waren niet op de hoogte wie alcohol had gedronken. Er werd ook aan de deelnemers gevraagd zichzelf te beoordelen: hoe vloeiend vonden ze zelf dat ze spraken?

Drink jij liever een drankje zonder alcohol? Probeer dit recept eens:

Betere uitspraak

Alcohol had geen effect op de zelfevaluatie van de deelnemers. De mensen die alcohol hadden gedronken, waren niet zelfverzekerder of tevredener over hun prestatie in vergelijking met diegenen die water hadden gedronken. In het algemeen vonden de beoordelaars dat de mensen uit de alcoholgroep vloeiender spraken. De personen uit de watergroep hadden een minder goede uitspraak. Op vlak van grammatica, woordenschat en argumentatie waren de resultaten van beide groepen vergelijkbaar.

Brabbelen

De auteurs wijzen op het feit dat er in de studie een lage dosis alcohol gebruikt werd. Bij hogere doses alcohol is er geen sprake meer van gunstige gevolgen. Ze schrijven dat een overmaat aan alcohol zelfs het tegenovergestelde effect kan hebben. Mensen die te veel alcohol drinken, kunnen niet meer vloeiend spreken en beginnen onduidelijk te brabbelen.

De auteurs geven bovendien aan dat het wel degelijk mogelijk is dat een lage tot matige dosis alcohol de angst op fouten vermindert en dat daardoor de vaardigheid wordt verhoogd.

Weet jij welke alcoholische dranken de sterkste ter wereld zijn? Je ziet het hieronder: