Volledig scherm
© shutterstock

Nieuwe studie bewijst dat er 5 types probleemdrinkers zijn: herken jij jezelf?

Uit een nieuwe studie in de Verenigde Staten, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschrift Alcohol & Alcoholism, blijkt dat probleemdrinkers in vijf groepen zijn in te delen. Doe de test en ontdek of je een probleemdrinker bent.  

In de studie werden 5400 volwassen tussen 18 en 64 jaar onderzocht. De deelnemers dronken allemaal alcohol. Ook voldeden zij aan minstens twee van de elf symptomen van problematisch drinkgedrag. 

Volgens de National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism kan er sprake zijn van Alcohol Use Disorder (AUD), oftewel problematisch drinkgedrag, als je twee van de volgende elf criteria met 'ja’ kunt beantwoorden. Dit geldt voor het afgelopen jaar. 

1. Heb je wel eens momenten dat je meer, en langer drinkt dan je bedoeling was had? 
2. Heb je meer dan eens eens geprobeerd te minderen of stoppen met drinken, maar lukte dat niet? 
3. Besteed je veel tijd aan drinken, of ben je veel van je tijd aan het herstellen van drank? 
4. Wil je wel eens zo graag drinken dat je aan niets anders kunt denken? 
5. Ondervind je wel eens dat drinken, of het ziek zijn na drinken, je thuissituatie hindert of in de weg zit. Of heeft je drinkgedrag wel eens voor problemen op werk of school opgeleverd? 
6. Ga je wel eens door met drinken, terwijl je daardoor problemen met familie of vrienden ondervond? 
7. Minder je met activiteiten die belangrijk voor je zijn, of die je plezier brengen, om te kunnen blijven drinken? 
8. Ben je meer dan eens in situaties terecht gekomen, tijdens of na het drinken, die je kans op letsel vergroten (zoals rijden, zwemmen, machines bedienen, op gevaarlijke plekken lopen, of onveilige seks hebben)? 
9. Ga je wel eens door met drinken, terwijl je gevoelens van angst of depressie ervaart, of terwijl het bijdraagt aan gezondheidsproblemen? 
10. Heb je wel eens meer moeten drinken, dan je eerder hebt gedaan, om het gewenste effect te bereiken? Of is het je weleens opgevallen dat je hoeveelheid drankjes minder effect hebben dan voorheen? 
11. Als de effecten van alcohol uitgewerkt zijn, je dan ontwenningsverschijnselen ervaart, zoals problemen met slapen, trillen, onrust, misselijk, zweten of hartkloppingen?

Alle deelnemers dronken weleens teveel. De onderzoekers concludeerden dat de deelnemers op te delen waren in vijf verschillende subgroepen. 

1. ‘Enkel schadelijke effecten’
34 Procent van alle deelnemers ervaart schadelijke effecten van hun drinkgedrag. Daarmee is het de meest voorkomende groep onder de problematische drinkers, volgens de resultaten van dit onderzoek. Mensen in deze groep hebben weleens een kater, of ze ervaren afkickverschijnselen door te veel drinken.

Verder hebben ze weinig andere problemen door hun alcoholconsumptie. In deze subgroep zitten veelal jongvolwassenen.

2. ‘Risico op een door alcohol teweeggebracht letsel’
25 Procent van de deelnemers behoort tot de groep die risico loopt op een letsel dat is teweeggebracht door alcohol.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan rijden of zwemmen onder invloed, of het hebben van onbeschermde seks terwijl je dronken bent.

In deze groep zitten - verrassend genoeg - vooral ouderen, met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar.

3. ‘Erg problematisch, weinig invloed’
Volgens het onderzoek is er ook een groep mensen die aan verschillende symptomen van problematisch drinken voldoet. Van de deelnemers behoorde 21 procent tot deze groep. 

Deze groep vindt niet dat drinken veel invloed heeft op hun leven. Deze groep bestaat voornamelijk uit jongeren – waarschijnlijk omdat veel van hen studeren, en alcohol een grote rol kan spelen in de studieperiode. Op het moment zelf ervaren ze weinig hinder omdat ze nog jong zijn, maar ze kunnen blijvende schade oplopen.

Deze studie heeft betrekking op mensen uit de VS, waar drinken pas mag als je 21 jaar bent. In Nederland speelt alcohol ook een rol tijdens de periode dat iemand studeert. 

4. ‘Moeilijk om te minderen’
Deze categorie voldoet aan een aantal symptomen van problematisch drinkgedrag en geeft aan het moeilijk te vinden om minder te drinken. 13 procent van de deelnemers behoort tot deze groep. Dit zijn vooral volwassenen boven de 53 jaar. 

5. ‘Bijzonder problematisch’
Als laatste is er nog de minst voorkomende groep: ‘bijzonder problematisch’. Ongeveer 7 procent van de deelnemers behoort hiertoe en voldoet aan ongeveer alle symptomen van problematisch drinkgedrag, inclusief negatieve effecten op hun persoonlijk leven en gezondheid. De gemiddelde leeftijd in deze groep is 48.

Volgens de auteurs van het onderzoek dienen de groepen vooral om aan te tonen dat lang niet iedereen met een drankprobleem in de goot ligt, of vanaf ’s ochtends vroeg al aan de fles zit. Het probleem is volgens hen veel breder en groter dan en ze hopen hier zo aandacht op te vestigen.

Hoe zit het met jouw alcoholverbruik? Drink je (te) veel en tot welke groep behoor je dan?

Hoe komt het dat je staat te tollen op je benen als je een glaasje te veel op hebt?  Professor Kingma legt uit wat er gebeurt als je te veel alcohol hebt gedronken: