Melk is goed voor elk, maar niet voor koeien, vindt Wakker Dier.
Volledig scherm
Melk is goed voor elk, maar niet voor koeien, vindt Wakker Dier. © Shutterstock

Wakker Dier vindt zuivelcampagne misleidend: ‘Bol van onwaarheden’

De zuivelreclame die sinds twee weken te zien is via allerlei media is misleidend. Dat vindt Wakker Dier tenminste, die een klacht indient bij de Reclame Code Commissie. 

Het gaat om de campagne Nederland draait op zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De dierenwelzijnsorganisatie vindt dat de campagne drijft op ‘misleidende en onjuiste informatie’. Het gaat om ‘bijna dertig potentieel onjuiste claims', zo laat Wakker Dier weten. Bij de campagne hoort een reclamefilm.

De NZO creëert een fantasie om zuivel te verkopen, stelt Anne Hilhorst van Wakker Dier in een verklaring die vandaag wordt verstuurd naar de pers. Consumenten zouden op die manier op het verkeerde been worden gezet.

In een eerste reactie geeft NZO aan nog geen klacht te hebben ontvangen. ,,Wij staan achter hetgeen we beweren. Als er een klacht komt gaan we die goed bekijken en ons verweren.” De RCC kan overigens geen sancties opleggen. Wel past een overgrote meerderheid van de adverteerders een campagne of een reclame aan na een aanbeveling van de commissie. Wie dat niet doet, kan op de zwarte lijst van de RCC worden gezet.

Beeld uit de campagne.
Volledig scherm
Beeld uit de campagne. © NZO

‘Achter wat we beweren’

Wakker Dier stelt al jaren de veeteelt aan de kaak. Onlangs werd de organisatie in het gelijkgesteld door de Reclame Code Commissie omdat de claim van Albert Heijn - dat de AH-kip meer ruimte had - misleidend was. Albert Heijn is bezig de verpakking aan te passen

De beweringen van de zuivelindustrie staan haaks op de werkelijkheid, meent Wakker Dier. Zo meldt de branchevereniging op de eigen site veel aandacht voor dierenwelzijn te hebben, terwijl kalfjes direct na de geboorte worden gescheiden van hun moeder. Hilhorst stelt: ,,De campagne staat bol van dergelijke onwaarheden.”

Hieronder is de reclamevideo van NZO te zien:

Duurzaamheid

Ander pijnpunt is volgens Wakker Dier de onterechte indruk dat de sector zo duurzaam is. Zo zouden studies van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties laten zien dat een voedingspatroon met meer zuivel juist zorgt voor méér uitstoot van broeikasgassen, stikstof, verlies van biodiversiteit en landgebruik.

‘Van alle landbouwsectoren heeft de zuivelsector hierin veruit de grootste bijdrage", schrijft Wakker Dier. ,,Het schrappen van zuivel uit je menu heeft weinig effect op de CO2-uitstoot,” claimt NZO daarentegen. De zuivelorganisatie schrijft ook dat de sector zorgt voor ‘een optimale voer- en mestkringloop’.  Wakker Dier is het ook met die bewering niet eens. ,,Als de stikstofcrisis iets toont is het dat van kringlooplandbouw amper sprake is’’,  klinkt het.

Een van de andere klachten is de stelling in de video dat een koe weleens ziek wordt. Weleens? Dat is onjuist, misleidend en daarmee oneerlijk, schrijft Wakker Dier aan de RCC. ‘Door de focus op extreem hoge melkproductie hebben veel koeien jaarlijks last van één of meer productieziekten. Zoals het woord productieziekten al uitdrukt gaat het hier om ziekten die rechtstreeks verband houden met de intensieve wijze waarop de dieren voor economisch profijt worden gehouden. De uiting dat een koe ‘weleens ziek wordt’ is misleidend, omdat daarmee het causale verband tussen de wijze van houden en de ziekten wordt ontkend.’