Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP XTRA

Arbeidsmigranten mogen naar kantoorpand in Stamproy

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat maximaal 204 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest in een leegstaand kantoorpand in Stamproy voor de duur van maximaal tien jaar. Hiervoor was een vergunning aangevraagd.

Het besluit is genomen op basis van de in december 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota ‘huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018.’ Hierin staat dat er in totaal maximaal 1000 arbeidsmigranten mogen worden toegelaten in de gemeente op drie plekken met een maximum van 400 personen per plek. De voorkeur gaat hierbij uit naar de transformatie van leegstaande gebouwen. 

Een beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van het pand. Uitzendorganisaties kunnen hun werknemers huisvesten op deze locatie.

Wethouder Wendy van Eijk vertelt tegenover lokale media dat het belangrijk is om goede huisvesting te realiseren. Al begrijpt ze ook de zorg van omwonenden: ,,Uiteraard begrijp ik de zorgen van de direct omwonenden. Met goede afspraken, een gedegen beheer en regelmatig overleg heb ik er vertrouwen in dat dit initiatief slaagt.”

Ook burgemeester Jos Heijmans benadrukt het belang van goed overleg: ,,Dit zal vorm krijgen in een maandelijks omwonendenoverleg waarin we terugkijken en vooruitkijken. In geval van verwijtbare overtredingen zal ik handhavend optreden.”