Volledig scherm
Een ziekenhuiszaal, foto ter illustratie © Shutterstock

Inspectie stelt Laurentius Ziekenhuis onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het Laurentius Ziekenhuis in Roermond onder verscherpt toezicht gesteld.

Bij Laurentius zijn volgens de Inspectie tekortkomingen geconstateerd in het bestuur. De raad van toezicht en de raad van bestuur bestaan op dit moment elk uit één persoon. Dat is een kwetsbare bestuurlijke situatie, vindt de Inspectie.

De raad van bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis en is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De raad van toezicht houdt in de gaten of het bestuur zijn werk goed doet.

Op 13 juli trad de vorige raad van toezicht van het Laurentius af. Er werd een tijdelijke voorzitter aangewezen, die gaat zoeken naar nieuwe leden. Het is onbekend hoe lang deze, volgens de Inspectie ‘kwetsbare situatie’ zal voortduren. De Inspectie wil dat nauwlettend volgen en heeft daarom Laurentius onder verscherpt toezicht gesteld.

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 5 augustus en duurt zes maanden. De raad van bestuur moet samen met de raad van toezicht een verbeterplan maken voor de leiding van het ziekenhuis. Dat moeten ze 19 augustus hebben opgestuurd. Iedere twee maanden moet het Roermondse ziekenhuis daarna rapporteren over de voortgang.

In de periode van het verscherpt toezicht voert de inspectie onder meer gesprekken met de raad van bestuur en de raad van toezicht. Ook kan de inspectie het ziekenhuis (onaangekondigd) bezoeken.

Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie de voortgangsrapportages en de uitkomsten van bezoeken. Dan besluit de inspectie of het toezicht kan worden opgeheven.