1. EU sluit deal over maatregelen voor lagere energierekening: ‘Grote stap gezet’

    EU sluit deal over maatrege­len voor lagere energiere­ke­ning: ‘Grote stap gezet’

    De EU-ministers van Energie zijn het in Brussel eens geworden over een aantal eerste maatregelen die de energierekening voor burgers en huishoudens omlaag moet brengen. Het gaat om verplichte bezuinigingen op het elektriciteitsverbruik, heffingen op de hoge winsten van energiebedrijven zodat die naar hun klanten kunnen worden teruggesluisd en een ‘solidariteitsbijdrage’ van bedrijven die via fossiele brandstoffen stroom opwekken.

Mijn Gids