Afschuw over varkensleed

Dierenbeschermers en politici reageren met afschuw op beelden van dode, gewonde en kreupele varkens in Nederlandse stallen. De beelden komen onder meer uit stallen die het predicaat diervriendelijk en een keurmerk dragen.