Chinees spreekt in korte tijd bedreigde Nederlandse talen

Ooit gedacht om Hindeloopers, Schiermonnikoogs of een ander dialect te leren spreken? Vast niet. Maar Ken Ho (23) uit Hongkong wil na Fries ook andere bedreigde Nederlandse talen onder de knie krijgen. Het liefst zo snel als mogelijk.

  1. Het Fries wordt opgenomen in Google Translate

    Het Fries wordt opgenomen in Google Translate

    Vanaf donderdag kunnen mensen zinnen uit verschillende talen omzetten naar het Fries. 'It Fryske lân fol eare en rom', moeten de Friezen gedacht hebben toen ze in september een week lang gingen vertalen. De zin uit het Friese volkslied, 'Het Friese land vol eer en roem', zegt namelijk veel over de liefde van Friezen voor hun provincie. Ruim één miljoen Engelse woorden wisten zij in slechts een week tijd om te zetten naar hun taal, en dat wordt donderdagmiddag in het provinciehuis in Leeuwarden gevierd.