Volledig scherm
© ANP Kippa

Ed Nijpels en SER zijn kritiek 'peperdure' windmolens zat

Ed Nijpels en de SER gaan in de aanval tegen critici van hun 'peperdure' energieplannen. Onrealistische berichten over windmolens en groene stroom worden vanaf hedenochtend actief ontzenuwd met een online feitenchecker op de website van de SER.

Quote

Ik heb geen moeite met fel debat, wél met onzinverha­len

Ed Nijpels, bewaker SER energieakkoord

Nijpels heeft daartoe een aantal onafhankelijke experts in de arm genomen, waaronder het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De gerenommeerde onderzoeksinstellingen zullen maandelijkse feitenchecks gaan doen. Die komen op Energieakkoordser.nl te staan. 

VVD-coryfee Nijpels bewaakt namens de Sociaal-Economische Raad het energieakkoord dat in september 2013 door kabinet, sociale partners, maatschappelijke organisaties en de milieubeweging is gesloten. Dat moet er voor zorgen dat 16 procent van onze energie in 2023 duurzaam wordt opgewekt. Ook dient elk jaar 1,5 procent minder energie verbruikt te worden.

Het is opmerkelijk dat de statige, SER - het orgaan waarin werkgevers, werknemers en onafhankelijke kroonleden het kabinet adviseren - het debat actief probeert te sturen. ,,Ik heb geen moeite met een fel debat," licht Ed Nijpels in een interview met het AD toe. ,,Het energieakkoord bevat nu eenmaal gevoelige elementen. Waar ik wél moeite mee heb, zijn onzinverhalen die niet zijn gebaseerd op feiten. Die belemmeren mijn taak, zorgen dat het energieakkoord van A tot Z wordt uitgevoerd."

Banen
Een zo'n 'onzinverhaal' is volgens energiepaus Nijpels de terugkerende kritiek dat het energieakkoord zo ontzettend veel geld kost. ,,Het levert juist geld en wel 15.000 banen op." De bezwaren dat windmolens miljarden verslinden, zegt hij ook te kunnen ontkrachten.

De eerste feitencheck staat sinds vanmorgen online. Daarin becijferen experts dat het energieakkoord 13.000-15.000 banen oplevert, inderdaad zoveel als ondertekenaars in 2013 voorspelden.

De investeringen van 13-18 miljard euro wegen volgens de experts op tegen de baten, zeker nu windparken en zonnepanelen komende jaren steeds goedkoper worden.

Volledig scherm
© ANP XTRA

Denkt u nu werkelijk klimaatsceptici te kunnen overtuigen? 
,,Echte hardliners laten zich niet overtuigen. Dat is hetzelfde slag mensen dat in de Middeleeuwen volhield dat de aarde plat is. Gelukkig twijfelen steeds minder mensen aan de opwarming van  het klimaat. Wij richten ons op de gewone Nederlander, die zich een mening wil vormen en wil weten hoe het zit." 

Veel mensen zijn niet heel milieubewust. 
,,Dat valt mee, vind ik. Erger is de onwetendheid. Voor veel mensen is de opwarming niet iets zorgwekkends. Dat is toch lekker, 2 graden warmer, hoor ik dan. Of: het zal mijn tijd wel duren. Die Nederlanders moet ik overtuigen. Dat kan het best als ze zien dat energiebesparing loont voor de portemonnee."

Er ligt 300 miljoen euro voor isolatie en besparingsmaatregelen klaar. Toch is er nog slechts een paar miljoen gebruikt.
,,Daar ben ik zeer ontevreden over. Bouwers en installateurs moeten deze kans grijpen. Ik wil busjes op straat zien, actie. Gelukkig komt minister Blok in het voorjaar met een actieplan.''

Het verzet tegen de enorme windparken neemt toe.
,,Zelf vind ik die turbines in de Noord-Oost polder een prachtig gezicht. Maar wie een windmolen in zijn tuin krijgt, staat niet te juichen, dat snap ik volledig. De molens afblazen gaat niet, om de 16 procent duurzame energie te halen moeten ze er komen. Die duurzame energie is absoluut nodig om onafhankelijk te worden van het Russische gas en van ons eigen gas dat opraakt. En natuurlijk om de klimaatverandering tegen te gaan."   

U zegt: jammer, pech gehad? 
,,De inspraak moet beter geregeld, dankzij een nieuwe gedragscode gebeurt dat nu. En belangrijker: mensen moeten wat terugkrijgen. Of dat nu een opgeknapt dorpshuis is of korting op hun stroomrekening. Er wordt met man en macht gewerkt aan draagvlak."

Het gaat goed komen met het energieakkoord?
,,We hebben in tien jaar vijf kabinetten gehad. Het gevolg: een zeer zwabberend energiebeleid. Nederland loopt achteraan. Mijn doel is dit jaar zoveel mogelijk onomkeerbare maatregelen te nemen. Er is geen tijd te verliezen."

In uw eigen VVD is veel verzet tegen het energieakkoord.
,,Dat is waar, minister Kamp krijgt naast de PVV vooral kritiek van zijn eigen partij. Gelukkig is hij een man van zijn woord. Als ik 's nachts bezorgd wakker wordt, houd ik me daar aan vast."

Hoe is dat om zo'n beetje de enige liberaal met een groen hart te zijn?
,,De VVD heeft door de jaren heen liefst drie milieuministers geleverd: Leendert Ginjaar, Pieter Winsemius en ik. Alle drie ondervonden we de meeste problemen met onze eigen partij.  Dat spijt me. Het is merkwaardig dat de grootste partij van Nederland nog steeds niet of nauwelijks een visie heeft op energiegebied."  

Die visie is er toch? De economie eerst... Neem Groningen.
,,Kamp draait de gaskraan anders wél een stuk dicht. Maar het is waar: zelf zat ik in de commissie-Meijer die eind 2013 adviseerde Groningers met 900 miljoen euro te compenseren voor geleden schade. Dat werd toen nog weggelachen."

Lees het volledige interview in het AD van hedenochtend

Quote

Zelf vind ik die turbines in de Noord-Oost polder een prachtig gezicht

VVD-coryfee en energiepaus Ed Nijpels