Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

'Geef kinderen eigen recht op onderwijs'

Kinderen moeten een wettelijk recht krijgen op onderwijs. De huidige leerplicht werkt niet goed, want er zitten duizenden kinderen thuis. ,,Als volwassenen het niet eens worden over wat geschikt onderwijs is, komt het kind met lege handen te staan.''

Dat concludeert promovenda Marieke Hopman van de Tilburg University in een onderzoek naar thuiszitters en thuisonderwijs dat vandaag verschijnt.

Kinderen komen nu thuis te zitten, omdat ouders zich verzetten tegen het Nederlandse onderwijssysteem of omdat scholen ze wegsturen zonder een alternatief te bieden. ,,Je ziet in die situaties dat scholen, ouders en de gemeente in een conflict of discussie raken over wat er met het kind moet gebeuren. Het kind zelf wordt vergeten,'' constateert Hopman.

Beste manier
Met het recht op onderwijs, zoals afgesproken in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, komt het kind centraal te staan. Een leerrechtambtenaar is volgens Hopman een manier om beter te luisteren naar wat kinderen zelf willen. ,,Dan is de redenatie niet langer: het kind moet naar school. Maar: dit kind heeft recht op onderwijs. Wat is de beste manier?''

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kinderen het jammer vinden dat ze niet meer naar school kunnen. Ze missen vooral de sociale contacten. Hopman: ,,Die kinderen zeggen eenzaam te zijn en hebben bijna geen vrienden.''

Defence for Children juicht het recht op onderwijs toe. ,,Dat duizenden kinderen thuiszitten, is een schending van de kinderrechten,''  verklaart directeur Aloys van Rest. ,,Dit rapport laat duidelijk zien dat het nodig is om het belang van het kind centraal te stellen.''