Volledig scherm
Archief. Schoolplein. © anp

'Gehandicapt kind blijft te vaak thuis'

Het kabinet is bang dat honderden kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap onterecht niet meer naar school gaan. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs stuurt vandaag alle gemeenten een brandbrief waarin hij oproept de vrijstellingen op de leerplichtwet nog eens kritisch te bestuderen.

Het aantal vrijstellingen is de afgelopen vijf jaar met meer dan 60 procent gestegen. In het schooljaar 2010-2011 waren het er nog 3.100, afgelopen schooljaar mochten maar liefst 5.077 kinderen permanent thuisblijven. De VVD-bewindsman vraagt zich af of dat echt nodig is en is bang dat gemeenten te snel naar een vrijstelling grijpen.

Onderwijs op maat
Bij een deel van de kinderen is overduidelijk dat zij die terecht hebben gekregen, vindt Dekker. Het zijn bijvoorbeeld zwaar gehandicapte kinderen die in een zorginstelling wonen. Maar er is ook een groep die vrijgesteld is, maar wel naar school zou kunnen. ,,Dat deel kan met onderwijs op maat bediend worden. Dat heeft altijd de voorkeur boven helemaal geen onderwijs.'' Als voorbeeld noemt

Dekker kinderen met een zware autistische stoornis. ,,Een combinatie van behandeling, onderwijs op school en onderwijs thuis, kan voor hen een oplossing zijn.'' Hij drukt gemeenten op het hart om te kijken naar een tijdelijke vrijstelling in plaats van een definitieve, waardoor een kind uit beeld verdwijnt.Dekker ging er juist vanuit dat het aantal ontheffingen door de invoering van passend onderwijs zou dalen. Daardoor moest het voor kinderen met een beperking makkelijker worden om in een gewone klas mee te draaien. ,,Ik kan mij niet voorstellen dat er nu jaarlijks meer kinderen zijn met een psychische of fysieke beperking'', stelt Dekker. Hij laat onderzoek doen naar de explosieve toename, maar doet al vóór die resultaten bekend zijn op verzoek van de Tweede Kamer een oproep aan gemeenten.