Volledig scherm
De Franse minister Laurent Fabius heeft het ontwerp voor een internationaal klimaatakkoord voorgelegd © REUTERS

'Historisch en haalbaar klimaatverdrag klaar'

In aanwezigheid van de Franse president François Hollande heeft zaterdag de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius het ontwerp voor een internationaal klimaatakkoord voorgelegd. Fabius is voorzitter van de klimaattop en hij noemde de tekst ,,ambitieus en gebalanceerd''. Volgens Fabius is het verdrag dat de opwarming van de aarde moet beperken tot minder dan 2 graden realistisch en daarom uitvoerbaar.

BijlageDownload
Quote

U hebt de gelegen­heid de wereld te veranderen, stem met dit akkoord in, ons lot is met elkaar verbonden door de klimaatwij­zi­ging

François Hollande

Reactie Greenpeace
Faiza Oulahsen van Greenpeace: ,,Het akkoord schiet tekort. De ambities van alle landen samen gaan bij lange na niet ver genoeg om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Toch is het hoopvol dat deze nieuwe grens expliciet in het akkoord staat. Daar kunnen en moeten wereldleiders nu hun conclusie uit trekken: het tijdperk van kolen, olie en gas loopt ten einde. Nu moet alles op alles worden gezet voor 100 procent duurzame energie in 2050. Alleen zo kunnen we levensgevaarlijke klimaatverandering een halt toe roepen."

Hollande beklemtoonde dat dit verdrag het eerste klimaatverdrag is dat over de hele wereld zal gelden. Hij zei tegen de delegaties dat 12 december niet alleen historisch kan zijn, maar een grote dag voor heel de mensheid. ,,U hebt de gelegenheid de wereld te veranderen, stem met dit akkoord in, ons lot is met elkaar verbonden door de klimaatwijziging.''

De onderhandelaars hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hun werk afgerond. De delegaties van de deelnemende landen moeten er nu mee instemmen. Als dat mogelijk zaterdag nog gebeurt, is er volgens Fabius sprake van ,,een historisch keerpunt''.

De geëmotioneerde en vermoeide Fabius riep zijn gehoor op voor het akkoord te kiezen want ,,onze verantwoordelijkheid in de geschiedenis is enorm''. Fabius zei dat in de ontwerptekst wordt uitgegaan van een beperking van de opwarming tot fors beneden de 2 graden, misschien zelfs anderhalve graad.

De klimaattop is op 30 november in de Franse hoofdstad begonnen. De top zou eigenlijk vrijdag zijn afgerond, maar het overleg is met een dag verlengd omdat er nog onenigheid was. Volgens Fabius geeft de slottekst de standpunten en verantwoordelijkheden van de deelnemers weer. Het is bindend en de naleving moet om de vijf jaar worden nagegaan, zei Fabius. Het verdrag moet ervoor zorgen dat iedereen de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Om dat doelmatig te doen zijn er veel investeringen nodig. Een omstreden punt is die in arme landen te financieren.

Rijke landen zouden hier 100 miljard dollar (91 miljard euro) voor moeten ophoesten. Volgens Fabius staat dat bedrag in de ontwerptekst als een basis vanaf 2020.

Uitgangspunten voorgesteld klimaatverdrag:

- Beperking van de opwarming van de aarde tot beneden de 2 graden. Gestreefd moet worden naar 1,5 graad.

- De partijen streven ernaar dat er snel een einde komt aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. De partijen zijn zich ervan bewust dat het voor arme landen langer duurt dan voor rijkere om snel te komen tot het hoogtepunt in de uitstoot. Dan kan worden begonnen met de vermindering van de uitstoot van de schadelijke stoffen. Landen moeten doen wat in hun vermogen ligt.

- Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar ten minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen voor armere landen die economisch moeite hebben het streven van de klimaatconferentie bij te benen.

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement