Volledig scherm
© anp

Kamerdebat Parijs: weinig nieuwe maatregelen

UpdateHet kabinet gaat na de aanslagen in Parijs geen spectaculaire nieuwe veiligheidsmaatregelen nemen om terroristische aanslagen te voorkomen. Er is al veel gedaan en de veiligheidsdiensten, de politie en de krijgsmacht zijn goed voorbereid om dag en nacht over onze veiligheid te waken, zei premier Mark Rutte na afloop van het Kamerdebat over 'Parijs'.

Volledig scherm
Zwaar bewapende agenten bewaken het Catshuis in Den Haag © ANP
Volledig scherm
PVV-fractievoorzitter Geert Wilders tijdens het Tweede Kamerdebat over de aanslagen in Parijs. © ANP

Hoofdonderwerp in het debat was het verzoek om meer geld voor veiligheid in Nederland. Jihadisten die van een verblijf in Syrië terugkeren naar Nederland, moeten worden vervolgd, eisen VVD, CDA en SGP. Het kabinet voelde daar niets voor. 

'Niet terugkeren'
VVD, CDA en SGP, goed voor 56 van de 150 zetels in de Kamer, wilden een vrijwillig verblijf in door terroristen gecontroleerd gebied strafbaar stellen. ,,Je gaat niet op strandvakantie naar Raqqa of op survival bij IS'', zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Syriëstrijders mogen niet meer terugkeren, aldus Zijlstra. ,,Hen moet de identiteit worden afgenomen." Journalisten die naar Syrië reizen moeten worden uitgezonderd van de wet.

Maar Van der Steur wees er in een reactie op dat dit al eerder is onderzocht en dat de conclusie was dat een wetswijziging zou stuiten op ,,zeer serieuze juridische belemmeringen''. Bovendien is het nu al mogelijk om jihadisten een meldplicht, een gebiedsverbod en een uitreisverbod op te leggen.

Nu hebben Syriëgangers zich niet per definitie schuldig gemaakt aan strafbare feiten als ze terugkeren naar Nederland. Dat is uiteraard wel het geval als bewezen is dat ze daar hebben meegevochten.

Vluchtelingen vastzetten
Bij twijfel over de bedoelingen van vluchtelingen die zich melden in Nederland, worden ze vastgezet, zei Premier Rutte. Voor de VVD biedt dat nog onvoldoende zekerheid. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil dat de achtergrond van iedere asielzoeker individueel wordt gecheckt, ook als ze via andere Schengenlanden naar Nederland komen. Het kan ook niet zo zijn dat ze door drukte in het opvangcentrum niet gecheckt worden en vervolgens gewoon vrij door Nederland kunnen gaan reizen.

,,Die mensen moet je apart zetten en vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen om te zien of ze een risico zijn. Want Schengen functioneert niet, mensen lopen gewoon door'', zei Zijlstra.

Motie van wantrouwen
PVV-leider Geert Wilders heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Door te roepen, maar niets te doen maakt het kabinet Nederland onveiliger, zei hij. Hij wees onder meer op ,,mensen zonder paspoorten die gewoon ons land binnenkomen met alle risico's van dien'' en teruggekeerde Syriëgangers die vrij rondlopen. ,,Vandaag nog oppakken en vastzetten'', vindt Wilders. De motie kreeg niet de steun van de meerderheid van de Kamer.

Fractievoorzitter Buma van CDA vindt dat Nederland moet meedoen aan bombardementen op IS in Syrië. Hij ging net als Wilders in op het beter bewaken van de grenzen. ,,Als de buitengrenzen niet bewaakt worden, moet je de binnengrenzen beter bewaken." Hij blijft er, net als Rutte, bij dat Nederland in oorlog is met IS. Ook moet Nederland beter weten wie er allemaal via de vluchtelingenstroom het land binnenkomt. 

Rutte: Oorlog is feitelijke constatering
Rutte verdedigde zijn eerdere oordeel dat Nederland in oorlog is met terreurbeweging IS. Volgens de premier is Nederland niet in de zin van onze Grondwet in oorlog met een land of een staat. We zijn ook niet in oorlog met de islam, maar met een ,,verderfelijke terroristische organisatie''. Dat is volgens hem een ,,feitelijke constatering'' en geen juridische uitspraak.

Rutte is nu nog niet voor Nederlandse bombardementen op IS-doelen in Syrië, maar sluit niet uit die er op enig moment wel van komen, als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Asscher: Ook namens mij
Vicepremier Lodewijk Asscher zei dat Rutte ook namens hem sprak wat betreft het in oorlog zijn met IS. Hij voegde er wel aan toe dat hij zuinig is om het woord in de mond te nemen. ,,Ik kies mijn eigen woorden, maar de minister-president sprak namens mij.''

CDA-leider Sybrand Buma viel Asscher daarop aan. Dat Asscher volgens hem woord 'oorlog' omzeilt ,,is heel veelzeggend''. Het kabinet toont geen enkel leiderschap door er volgens Buma zo verwarrend over te communiceren.