Volledig scherm
Schade aan een woningen in het aardbevingsgebied. © ANP

Kamp: komende vijf jaar minder gas uit Groningen

UpdateDe gaswinning in Groningen wordt opnieuw verminderd. De komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per jaar hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem halen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Kamp volgt het advies van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de grens voor de komende jaren bij 24 miljard kuub legt. Nu mag de NAM 27 miljard kuub gas winnen in Groningen. 

Door minder gas te winnen en tegelijkertijd de productie zo stabiel mogelijk te houden, wordt de kans op aardbevingen in Groningen zoveel mogelijk teruggebracht. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft daar voldoende bewijs voor gevonden, zegt Kamp. De schade voor de schatkist bedraagt volgens de minister in 2017 345 tot 360 miljoen euro. 

Alleen in (zeer) koude jaren mag de NAM meer gas worden gewonnen, tot maximaal 30 miljard kuub. In de helft van het aantal jaren is 24 miljard kuub gas voldoende om te zorgen dat in heel Nederland de kachels kunnen branden. Daarnaast zal in negen op de tien winters een productie van 27 miljard kuub genoeg zijn. Alleen bij zeer strenge winters, die gemiddeld eens per vijftig jaar voorkomen, zal het volgens Kamp nodig zijn om 30 miljard kuub gas te winnen.

Russisch roulette

Quote

Ik vind dat de minster de gaskraan ook de komende jaren verder dicht had moeten draaien

Eelco Eikenaar

De SP is tevreden met het besluit, zo laat gedeputeerde Eelco Eikenaar weten. ,,De verlaging van de gaswinning naar 24 miljard kuub is opnieuw een overwinning voor de Groningers. Op zich ben ik daar blij mee. Het is ook goed dat er een langjarig besluit is genomen, alleen had ik gehoopt op een beter perspectief. Ik vind dat de minster de gaskraan ook de komende jaren verder dicht had moeten draaien. Met dit niveau van gaswinning blijft er risico op aardbevingen die zorgen voor schade. Dat leidt nog steeds tot veel onrust in de Groningse samenleving.'' 

De burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, is opgelucht dat de gaskraan daar de komende vijf jaar dicht blijft. ,,In Loppersum weten we als geen ander dat een verlaging werkt. In januari 2014 werd de gaswinning hier stilgelegd en sindsdien zijn er in onze gemeente geen zware bevingen meer geweest. Wij zijn als gemeente het bewijs dat verlaging werkt. Ik had wel verwacht dat Kamp de gasproductie nog verder zou verlagen dan die 24 miljard.''

De Groninger Bodem Beweging vindt 24 miljard kuub ook nog te weinig, vertelt Dick Kleijer. ,,Er wordt opnieuw Russische roulette met de Groningers gespeeld. Het bleek dat het terugbrengen van de gaswinning succesvol was en wat doet Kamp? Die houdt het op 24 miljard kuub. Daarmee wordt het succesvolle beleid dat in gang was gezet, waarbij de gaskraan steeds verder werd dichtgedraaid, teniet gedaan.'' Kleijer had liever een verlaging naar 21 miljard kuub gezien. ,,De politieke en financiële belangen staan nog altijd voorop. We laten het hier niet bij zitten en stappen desnoods naar de Raad van State.''

NAM

Quote

Dit ontwerpbe­sluit geeft een stuk duidelijk­heid en stabili­teit

NAM

Door een ondergrens te introduceren van 24 miljard kubieke meter aardgas per jaar geeft Kamp zekerheid aan de oliebedrijven Shell en Esso, die samen aandeelhouder zijn van de NAM. Zij weten nu vijf jaar lang waar ze aan toe zijn en worden niet geconfronteerd met verdere verlaging van de productie, die in vijf jaar tijd is gehalveerd. 

NAM zegt zelf het besluit een goede stap in het proces richting het definitieve besluit te vinden. ,,Dit ontwerpbesluit geeft een stuk duidelijkheid en stabiliteit. Het aangekondigde ontwerpbesluit is een onderdeel van een langdurend en zorgvuldig proces. Ook NAM zal de onderliggende stukken en rapporten die de basis vormen voor het ontwerpbesluit bestuderen.''

Bovendien kan ook de schatkist rekenen op stabiele inkomsten, ook al zijn de gasprijzen de afgelopen tijd behoorlijk gedaald. Kamp benadrukt dat die zekerheid een bijkomstig effect is: de veiligheid en de beperking van de schade hebben volgens hem voorop gestaan bij het besluit om schommelingen in de productie tegen te gaan. ,,We hebben niet gestuurd op de stabilisatie van de aardgasbaten."

Tweede Kamer

Quote

We blijven de ontwikke­lin­gen nauwlet­tend volgen en zullen ingrijpen als dat nodig is

Jan Vos

Ook in de Tweede Kamer wordt er gereageerd op het dichtdraaien van de gaskraan. ,,Het is een goed besluit. Het geeft duidelijkheid aan de Groningers over een langere periode. Het belangrijkst is dat wordt vastgehouden aan de daling van de gaswinning'', zegt André Bosman (VVD). Jan Vos (PvdA) vindt dat het kabinet een stap in de goede richting zet. ,,Minder winnen is minder bevingen en meer veiligheid. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen ingrijpen als dat nodig is.''

Liesbeth van Tongeren van GroenLinks laat weten net als Vos blij te zijn met het besluit ,,Maar het vertrouwen van de Groningse bevolking in overheid en mijnbouwbedrijven is hiermee nog niet hersteld. Shell en Exxon moeten accepteren dat de gaskraan nog veel sneller verder dichtgaat, want de toezichthouder ziet dat minder gaswinning minder aardbevingen betekent. Zorgen dat Groningers weer normaal kunnen leven in een schadevrij huis moet ieders topprioriteit hebben.'' Agnes Mulder (CDA), is het gedeeltelijk met Van Tongeren eens. ,,Het CDA vindt het verstandig dat minister Kamp het advies van Staatstoezicht op de Mijnen nu wel overneemt. Maar er is nog veel werk te verrichten als het gaat om het vertrouwen en veiligheid van Groningers.''

'Mis visie'
De ChristenUnie mist een visie op de toekomst, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. ,,Te lang is beweerd dat het niet zou kunnen, dat de gaswinning niet terug kon naar 24 miljard kubieke meter of minder. Dat verhaal kan nu definitief naar Fabeltjesland. We zien het daarom als een stap in de goede richting. In het belang van de veiligheid van de Groningers zijn we hier dus positief over. Nu we zover zijn, moeten we echter ook verder durven kijken en plannen maken voor een stapsgewijze afbouw naar 12 miljard. In die zin kiest het kabinet voor stilstand: 24 miljard voor de komende vijf jaar is geen duurzaam plan.''

Stientje van Veldhoven (D66) zegt niet blij te zijn met het maximum van 30 miljard kuub. ,,Dat is méér dan wat het SodM als maximum adviseert de komende jaren. Wat D66 betreft wordt de winningshoeveelheid bovendien vastgesteld voor twee jaar in plaats van voor vijf jaar zoals de minister wil. Daarmee weten de Groningers dat na twee jaar opnieuw wordt onderzocht wat voor Groningen een veilige hoeveelheid gas is om te winnen. Als bovendien tussentijds blijkt dat het voor de veiligheid van de Groningers nodig is om de hoeveelheid gas die wordt gewonnen te verlagen, dan moeten we dat doen.''

Over twee jaar komt er een evaluatie of het langjarige gasbesluit inderdaad zorgt voor minder aardbevingen of dat dit besluit wellicht heroverwogen moet worden. Daarnaast wil Kamp gaan bekijken of van aardgas afhankelijke industrieën en energiecentrales omgebouwd kunnen worden zodat zij kunnen draaien op aardgas dat niet uit het Groningenveld afkomstig is.