Nationale hulpactie via Giro 555 voor hongerend Afrika

videoEr komt een nationale hulpactie voor de hongersnood in Afrika. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben het rekeningnummer Giro 555 opengesteld.

Extreme droogte teistert landen in Afrika. De Giro555-actie, genaamd Help Slachtoffers Hongersnood, richt zich in eerste instantie op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan, waar de ergste honger heerst.

Volgens de hulporganisaties lijden zeker 20 miljoen mensen in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Voor het eerst in zes jaar tijd kondigden de Verenigde Naties officieel een hongersnood af in de wereld, namelijk in Zuid-Soedan, waar de nood het hoogst is. Hier dreigen 100.000 mensen te sterven van de honger. Nog eens een miljoen inwoners heeft amper te eten.

,,Zo'n grote ramp, verspreid over maar liefst vier grote gebieden, is ongekend. Een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld brengt miljoenen mensenlevens in gevaar. Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar. We kunnen niet blijven toekijken en niets doen'', aldus actievoorzitter Farah Karimi van Oxfam Novib.

Volledig scherm
Het aantal slachtoffers van de extreme droogte in Kenia stijgt snel. ,,Ik heb gezien dat mensen totaal uitgeput zijn van de honger'', zegt Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis. © ANP

Door de aanhoudende hitte zijn oogsten grotendeels mislukt, sterft vee van uitputting en is op sommige plekken cholera uitgebroken.

Nu al sterven in het noorden van Zuid-Soedan mensen van de honger, waarschuwden de Samenwerkende Hulporganisaties onlangs al in een bericht op de website van Giro 555: ,,Sinds de burgeroorlog drie jaar geleden opnieuw oplaaide, is de situatie niet zo erg geweest. Veel mensen hebben geen enkele reserve meer, geen oogst en geen geld om voedsel te kopen. De lokale munt is het afgelopen jaar 800 procent in waarde gekelderd. Voedselprijzen zijn vertienvoudigd.” Hulporganisaties kunnen door het lokale geweld grote delen van Zuid-Soedan niet over land bereiken en droppen hulppakketten vanuit de lucht.

Waar mogelijk zal de opbrengst van de nationale actie ook gebruikt worden voor hulp in de buurlanden, waar de hongercrisis ook snel om zich heen grijpt. In de Hoorn van Afrika (Kenia, Somalië en Ethiopië) worden meer dan elf miljoen mensen bedreigd door droogte en hongersnood. 

Volledig scherm
In een ziekenhuis van het Rode Kruis in het kamp Dadaab, Kenia, worden ondervoede kinderen behandeld. © ANP

Volgens Jolien Veldwijk (hulporganisatie Care) die in Jemen werkt, heeft op dit moment twee derde van de bevolking hulp nodig. ,,Moeders moeten onmogelijke keuzes maken: koop ik medicijnen of voedsel voor mijn doodzieke kind? Elke tien minuten sterft een kind aan oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden. De mensen hier zitten klem tussen de strijdende partijen en dreigen nu te bezwijken aan honger,” aldus Veldwijk.

Quote

Veel mensen hebben geen enkele reserve meer, geen oogst en geen geld om voedsel te kopen

Samenwerkende Hulporganisaties

Uitgeput van honger

In 2011 kwamen ruim een kwart miljoen mensen om door honger in de Hoorn van Afrika. Destijds werd ook een nationale hulpactie op touw gezet. Op Giro 555 kwam toen 25 miljoen euro binnen. Of er nu ook een landelijke tv-actie komt, is nog niet duidelijk. Vanaf vanavond worden er fondsenwervende spots uitgezonden. Ook wordt op Facebook verslag gedaan van de acties voor Giro555 en worden live verbindingen gelegd met hulpverleners ter plekke.

Volledig scherm
In de regio Marsabit zijn veel veeboeren getroffen door de droogte. Al bijna een jaar heeft het er niet geregend. Het Rode Kruis koopt vee van de boeren op dat anders doodgaat van de droogte. © ANP

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) zijn elf hulporganisaties die samen optrekken bij nationale hulpacties. Dit jaar heeft Oxfam Novib de regie. De laatste Giro 555 actie was bijna twee jaar geleden na de aardbeving in Nepal. Destijds werd ruim 25 miljoen euro opgehaald voor noodhulp en wederopbouw. Daarvan is nu 15 miljoen besteed. 

Quote

Moeders moeten onmogelij­ke keuzes maken: koop ik medicijnen of voedsel voor mijn doodzieke kind?

Jolien Veldwijk, hulpverlener Care in Jemen
Volledig scherm
In 23 provincies van Kenia heeft de overheid de alarmfase uitgeroepen vanwege de droogte. Het Rode Kruis is bezig met een project voor het planten van droogtebestendige zaden. © ANP