Volledig scherm
© ANP

Nederland moet uitstoot broeikas sterk terugdringen

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van het jaar 1990. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag besloten in de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers.

Volledig scherm
Urgenda-directeur Marjan Minnesma omhelst advocaat Roger Cox © AP

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.

De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de Staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn niet onaanvaardbaar hoog. De rechter gelooft niet dat daardoor bedrijven zullen wegtrekken uit Nederland.

Nederland kan zich er volgens de rechter ook niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen.

Noodzakelijk
De 'actie-organisatie' voor duurzaamheid Urgenda had geëist dat de overheid opdracht zou krijgen de Nederlandse uitstoot van CO2 uitstoot al voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld: met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990.

Quote

Deze uitspraak maakt heel duidelijk dat klimaatver­an­de­ring een groot probleem is dat veel effectie­ver moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorlo­ven onvoldoen­de te doen

Marjan Minnesma, Urgenda-directeur

Urgenda-directeur Marjan Minnesma reageert verheugd: ,,Alle eisers zijn héél blij met deze uitspraak. Die maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten.''

Gejuich
Al tijdens het voorlezen van de bijzondere uitspraak over vermindering van de CO2-uitstoot klinkt in de rechtszaal gejuich en geklap. Een van de vele toehoorders is Maurits Groen. Hij is ook één van de bijna 900 mensen die samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda hebben geëist dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot terug te dringen.

Groen is ,,ongelooflijk blij dat de rechter dit heeft aangedurfd''. Hij is zelf topman van het 'groene' bedrijf Waka Waka dat opladers en lampen op zonne-energie produceert. ,,Dit is geen vage principiële uitspraak'', laat hij weten. ,,Nederland moet echt alle zeilen bijzetten om aan de opdracht die de rechter heeft neergelegd te voldoen. Vrijblijvendheid hierin is niet meer op zijn plek.''

Lachertje
Ook Milieudefensie is tevreden: ,,Dit is fantastisch, een historische overwinning. Wij feliciteren duurzaamheidsorganisatie Urgenda van harte. Er gaat nu eindelijk iets gebeuren, er moet nu veel meer ruimte gemaakt worden voor duurzame energie. Het huidige aandeel hernieuwbare energie van 4,5 procent is een lachertje.''

En Greenpeace: ,,Echt heel goed nieuws. Juridisch gezien is dit een revolutionaire uitspraak. Er zijn nu al signalen dat we de doelstellingen van het Energieakkoord niet gaan halen. Met deze uitspraak kan de overheid zich dit niet meer veroorloven.''

Strategie
De organisatie Urgenda ontstond op 21 juni 2007, tijdens een Midzomernachtfestival. Ideeën en strategie voor een urgente agenda inzake klimaatverandering, de 'Urgenda', werden gepubliceerd in de NRC en leidden tot duizenden reacties. Vanuit ,,dit enthousiasme is de Stichting Urgenda opgericht, begin 2008'', aldus de stichting op haar website.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma probeert mensen te motiveren voor de strijd tegen klimaatverandering: ,,We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme.''

Bij de organisatie werken mensen naast klimaatbeleid, onder meer aan duurzame mobiliteit, energieneutrale woningen, duurzaam voedsel, gebiedsontwikkeling en duurzame zorg.