Volledig scherm
Joris Demmink (r)

Onderzoek naar misbruik Joris Demmink gestopt

Het strafrechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van voormalig topambtenaar Joris Demmink bij het misbruiken van twee minderjarige Turkse jongens is gestopt. Door de weigering van Turkije om mee te werken, kunnen enkele getuigen niet gehoord worden en is het onderzoek definitief afgerond. In juni zal besloten worden of er genoeg bewijs is voor een strafzaak of niet.

Volledig scherm
Joris Demmink in 1989

De inmiddels gepensioneerde Demmink wordt al jaren achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Het onderzoek van de rijksrecherche richtte zich op zijn mogelijke betrokkenheid halverwege de jaren negentig bij de verkrachting van twee toen minderjarige jongens in Turkije.

Onderzoek
Uit eerder onderzoek kwam nooit concreet bewijs. Volgens een in zeden gespecialiseerde onderzoeksgroep is een van de Turkse aangiftes zelfs niet betrouwbaar. Het dossier ligt nu ter beoordeling bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het OM begon in februari 2014 een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. De vermeende slachtofers in de zaak hadden het Hof gevraagd het OM te dwingen om de zaak te onderzoeken.

Turkije
Aan Turkije zijn meerdere rechtshulpverzoeken gedaan, waaronder het horen van de door het Hof genoemde getuigen. Op verzoek van het OM heeft ook de rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag twee jaar geleden een onderzoek geopend. Die heeft een uitvoerig onderzoek gedaan door getuigen te horen en documenten te laten onderzoeken. De rechter-commissaris en de officier van justitie zijn in 2014 en 2015 ook meerdere keren zelf naar Turkije geweest om de rechtshulpverzoeken toe te lichten.

De Turkse autoriteiten hebben kortgeleden definitief laten weten geen uitvoering te geven aan de rechtshulpverzoeken van het OM en de rechter-commissaris. Op basis van de Turkse wetgeving zouden de onderzoekshandelingen niet kunnen worden uitgevoerd. Dat wil in dit geval zeggen dat getuigen niet gehoord zullen worden.

Signalen
Tegelijk met het strafrechtelijk onderzoek is een oriënterend feitenonderzoek ingesteld, waarbij alle signalen van seksueel misbruik door Demmink zijn onderzocht. Ook in dit onderzoek wordt een beslissing van het OM volgende maand verwacht.