Volledig scherm
© Hollandse Hoogte

‘Politie slaat door met positieve discriminatie’

Er is opnieuw stevige kritiek op het diversiteitsbeleid van de politie. Aanleiding is een Amsterdamse vacature waarin de politie op voorhand een chef selecteert op ‘kandidaten met een andere achtergrond’. Hoogleraren arbeidsrecht noemen dat in strijd met Europese regels.

De Amsterdamse politie heeft de vacaturetekst waarin ze zoekt naar een teamchef in het Wallengebied gisteren onder druk gewijzigd. De geschrapte passage sluit autochtone politiemensen op voorhand uit: ,,Om te zorgen dat de samenstelling van de teamchefs daadwerkelijk diverser wordt, wordt een kandidaat geselecteerd met een andere culturele achtergrond.”

De vacature, die op het intranet van de politie verscheen, zorgde de afgelopen dagen voor een stroom van boze reacties bij de ondernemingsraad van de Amsterdamse politie en politiebond NPB. ,,Ook van politiemensen met een migratieachtergrond”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs. ,,Zij hebben last van dit voorkeursbeleid, omdat andere politiemensen de indruk krijgen dat ze worden voorgetrokken en niet op hun kwaliteiten zijn geselecteerd.”

Quote

Ook politiemen­sen met een migratie­ach­ter­grond hebben last van dit voorkeurs­be­leid

NPB-voorzitter Jan Struijs

Discriminatie

De gewraakte zin is bovendien in strijd met de Europese regels, zeggen twee hoogleraren arbeidsrecht. Professor mr. Jaap van Slooten, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam: ,,Deze formulering voldoet niet aan met de Algemene wet gelijke behandeling. Die schrijft voor dat alleen bij gelijke geschiktheid voorrang gegeven mag worden aan bepaalde groepen.”

,,De vacaturetekst suggereert dat men niet puur op kwaliteit selecteert”, zegt hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht Ferdinand Grapperhaus. ,,Bovendien worden mensen zonder andere culturele achtergrond gediscrimineerd.”

Opheldering

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen vraagt opheldering van minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok. ,,Het streven naar culturele diversiteit binnen de politie ondersteun ik, maar de wijze waarop de politie dat tot op heden wil realiseren helaas niet. Kwaliteit zou het enige uitgangspunt moeten zijn. Iedereen bij de politie moet gelijke kansen krijgen.”

Het is niet voor het eerst dat het diversiteitsbeleid van de politie onder vuur ligt. Een proefproject om meer allochtone agenten tot de politieopleiding toe te laten, stuitte enkele maanden geleden ook op weerstand. Aspirant agenten die de toelatingstest in eerste instantie niet haalden, kregen een extra trainingsprogramma aangeboden. ,,Meten met twee maten”, oordeelt Tellegen.

Quote

Het streven naar culturele diversi­teit binnen de politie ondersteun ik, maar de wijze waarop de politie dat tot op heden wil realiseren helaas niet

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen

Inhaalslag

In februari benadrukte korpschef Erik Akerboom dat de politie cultureel diverser moet worden. Hij pleitte in de Volkskrant voor een inhaalslag. ,,Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie. De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen. Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps.”

NPB-voorzitter Struijs is het eens met dat streven. ,,Diversiteit zorgt voor een betere aansluiting met de maatschappij, verbetert de kwaliteit en zorgt voor draagvlak.” Volgens Struijs moet de politie alleen waken niet ‘door te schieten’ in positieve discriminatie. ,,Dat is onwenselijk en niet nodig. Er is voldoende talent op mbo, hogescholen en universiteiten. De politie moet zorgen dat zij de juiste netwerken aanboort. En selectiecommissies binnen de politie moeten diverser van samenstelling om te zorgen dat er niet eenzijdig wordt geselecteerd.”

Fout

In een reactie erkent de politie Amsterdam dat er een fout is gemaakt. Volgens de eenheidsleiding is het de enige vacature die zo was opgesteld. Ze benadrukt meer diversiteit na te streven, ook in de top. ,,Juist in een stad die is gebouwd op 180 verschillende nationaliteiten is het onze taak aansluiting te houden bij wat er speelt in onze samenleving. Dit gaat niet vanzelf. Er wordt een grotere inspanning van ons gevraagd om nieuwe collega’s te werven met verschillende achtergronden. De afgelopen jaren stond deze instroom zo goed als stil. Daarom moet we een paar tandjes bijschakelen en de komende jaren een inhaalslag maken.”

  1. Laatste ritje komt stuntman Rico duur te staan: ‘Tja, de politie kan niet blijven waarschuwen’
    PREMIUM

    Laatste ritje komt stuntman Rico duur te staan: ‘Tja, de politie kan niet blijven waarschu­wen’

    Dat hij het braafste jongetje van de klas niet is, weet hij zelf ook wel. Rico de Jonge springt van hoge bruggen en drift er regelmatig op los met één van zijn auto's. Soms gaat dat goed, maar vaak ook mis. Zoals gistermiddag op de Brouwersdam, resultaat: drie bekeuringen van totaal zo'n 1000 euro en een verplichte rijvaardigheidscursus. ,,Tja, de politie kan niet blijven waarschuwen, hè.”