Volledig scherm
© Dijkstra bv

PvdA reserveert 300 miljoen voor razendsnel internet en beter OV

De Partij van de Arbeid komt vandaag met een actieagenda om de krimpregio's een flinke duw in de rug te geven. De sociaaldemocraten zullen in het verkiezingsprogramma 300 miljoen euro opzij zetten voor een investeringsplan met de hippe naam 'Pimp de Krimp'.

Quote

Ik ben een geboren Groningse en woon al tijden in Enschede. Dus ik heb aan den lijve ondervon­den wat de effecten van krimp zijn: voorzienin­gen verdwijnen, bedrijvig­heid neemt af en de leegstand is al lang een verborgen probleem in de krimpregi­o's

Sharon Dijksma, PvdA
Volledig scherm
© Frans Paalman

Concreet wil de PvdA het nieuwe, razendsnelle mobiele 5G-netwerk het eerst in de krimpregio's uitrollen, door via de Nationale Investeringsbank 100 miljoen vrij te maken en af te spreken dat telecombedrijven dat bedrag matchen. Het is de bedoeling dat 5G dan in 2021 in alle krimpregio's kan worden gelanceerd.

Daarnaast moet 100 miljoen euro beschikbaar komen voor betere bereikbaarheid van de regio, door 'robuustere' spoorverbindingen tussen de regio's en de Randstad. Maar het geld gaat ook naar versnelde, rechtstreekse buslijnen en hypermoderne overstapstations. Specifiek voor krimpregio's als Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.    

Experimenteren
Met de derde 100 miljoen euro wil de PvdA via een vitaliteitsfonds 'essentiële voorzieningen' zoals zorg, onderwijs en winkels ook in de krimpregio beschikbaar houden. Door initiatieven te ondersteunen die kleine scholen open houden en in krimpgemeenten meer te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking. De gedachte daarachter: Nederlanders hebben zelf vaak de beste ideeën om hun eigen omgeving beter, mooier, meer betrokken en socialer te maken.

Sharon Dijksma, nu staatssecretaris namens de PvdA, noemt zichzelf trots de 'krimpexpert' van de partij. ,,Ik ben een geboren Groningse en woon al tijden in Enschede. Dus ik heb aan den lijve ondervonden wat de effecten van krimp zijn: voorzieningen verdwijnen, bedrijvigheid neemt af en de leegstand is al lang een verborgen probleem in de krimpregio's. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben."

Volgens Dijksma is de regio al hip, alleen dat weet lang niet iedereen. ,,Dat is het probleem. Dus we hebben heel sombere gedachten over wat er buiten de Randstad allemaal niet gebeurt. Als je in de praktijk in de regio komt en je spreekt daar met jongeren, dan zie je dat ze niks verschillen van de jeugd in Amsterdam."   

Quote

Nederland houdt niet op bij de Randstad

Sharon Dijksma, PvdA

Noodklok
Afgelopen zomer luidden de provincies achter de krimpregio's  - Groningen, Friesland, Zeeland, Limburg en Gelderland - nog de noodklok: als het huidig beleid niet verandert, is in 2025 in deze regio's de arbeidsparticipatie met 1,5 procent gedaald, het besteedbaar inkomen met 500 euro afgenomen en het aantal mensen dat zich niet gezond voelt met ruim 15 procent toegenomen. De problemen zijn dan vergelijkbaar met die in de zwakste wijken in grote steden.      

Dijksma: ,,We moeten het tij keren en dat kan ook echt. Daar ben ik van overtuigd. We zijn pioniers in dit land en ik gun het de mensen in de krimpregio's dat ze daarvan nu eens als eerste kunnen profiteren. Daarmee maken we die gebieden aantrekkelijker voor mensen om te blijven. Daarnaast heeft de PvdA fel gestreden om werkgelegenheid in de regio te behouden, in ieder geval bij de overheid. Zo wordt de vitaliteit daar beschermd."    

Leegstand
Volgens de provincies dragen de krimpregio's stevig bij aan de welvaart en het welzijn van alle Nederlanders. Ze zijn jaarlijks goed voor bijna 11 procent van het Bruto Nationaal Product en vormen daarnaast de 'poort naar Europa', met buren als Duitsland en België. Er zou 350 tot 400 miljoen euro per jaar nodig zijn om bijvoorbeeld de leegstand aan te pakken en de economie te stimuleren.

,,Dit is een verantwoordelijkheid voor alle partijen", zegt de prominente PvdA'er. ,,Daarom moet de aanpak van krimpregio's een goede plek krijgen in het komende regeerakkoord. De afgelopen jaren zijn vooral gekenmerkt door de crisis, dus nu moeten we plannen voor de toekomst gaan maken. En dan mogen ook de mensen in de regio weten dat zij er toe doen. Dat verdienen ze. Want Nederland houdt niet op bij de Randstad."

  1. Advocaat Wiersum was bezig met eigen persoonsbeveiliging

    Advocaat Wiersum was bezig met eigen persoonsbe­vei­li­ging

    De 44-jarige advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, was bezig particuliere persoonsbeveiliging te regelen. Hij had geen vertrouwen in bescherming door politie en justitie en sprak met collega’s over de noodzaak van beveiliging. Eén collega zou hierover volgende week een gesprek hebben met persoonsbeveiligers. Tot vorige week werd de advocaat in elk geval niet beveiligd, melden goed ingevoerde bronnen. Vanochtend werd hij in de straat waar hij woonde doodgeschoten.