Volledig scherm
Een vingerafdruk wordt afgenomen © anp

Raad van State: vingerafdruk op identiteitskaart niet verplicht

UpdateDe Raad van State heeft woensdagochtend geoordeeld dat het afgeven van een vingerafdruk voor een Nederlandse identiteitskaart niet verplicht is. Voor een paspoort is dit wel verplicht. Tegen de uitspraak kan niet in beroep worden gegaan.

In totaal oordeelde de rechter over zeven individuele zaken waarin burgers weigerden hun vingerafdrukken af te geven. In de vier gevallen waarin het om een paspoort ging stelden de Raad de burgemeesters in het gelijk dat ze niet over gingen tot het verstrekken van een paspoort. In de drie gevallen die een identiteitskaart betroffen werden de burgers in het gelijk gesteld.

In de zaak van de paspoorten werden de burgemeesters in het gelijk gesteld vanwege Europese wetgeving. Die stelt dat een paspoort alleen mag worden afgegeven als van de aanvrager een gezichtsopname en twee vingerafdrukken worden opgenomen op de chip van een paspoort. Diezelfde regelgeving staat bovendien niet toe dat een uitzondering wordt gemaakt op deze verplichting voor mensen die bezwaar hebben tegen de afgifte van hun vingerafdrukken.

Identiteitskaarten
Toen de aanvragen in deze zaken werden ingediend (2010 en 2011) stond in de wet dat op een Nederlandse identiteitskaart ook een gezichtsopname en vingerafdrukken moesten worden opgenomen, omdat toen werd gedacht dat de Europese regelgeving ook op identiteitskaarten van toepassing was. Dat blijkt echter niet zo te zijn; andere EU-lidstaten vroegen ook niet naar de gegevens bij het verstrekken van identiteitskaarten.

De rechter heeft woensdag dus geoordeeld dat het vragen om de biometrische gegevens voor een identiteitskaart een onrechtmatige inbreuk op het privéleven was. Dit heeft als gevolg dat voor een identiteitskaart geen vingerafdrukken meer hoeven worden afgenomen en alleen de gezichtsopname mag worden opgeslagen.

Vrijbit
De zaak werd aangespannen door burgerrechtenvereniging Vrijbit en 7burgers. Hun bezwaar tegen het opslaan van de gegevens is dat ze denken dat de overheid de gegevens zal misbruiken of dat een derde partij ze zal jatten. 

Sinds 2009 is het voor alle EU-lidstaten verplicht om de biometrische gegevens op te nemen in het paspoort. Wie dat niet wil, overtreedt de wet en heeft dus geen kans zich goed te legitimeren op straat als dat moet. Ook is het dan onmogelijk om te reizen buiten de Schengen-zone van de Europese Unie.

Volledig scherm
Een Nederlandse identiteitskaart © anp