Volledig scherm
© ANP

Uitkomst onderzoek: Geen goede scholing voor zorgleerling

Bijna alle docenten op middelbare scholen zeggen zorgleerlingen geen goed onderwijs te kunnen bieden. Dat zijn er twee keer zo veel als vorig jaar. Het vertrouwen in passend onderwijs is schrikbarend laag. Dat blijkt uit onderzoek van DUO.

Quote

Leraren merken dat de problemen blijven bestaan

Liesbeth van der Woud, onderzoeker

91 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs zegt te weinig tijd te hebben om leerlingen die extra hulp nodig hebben, goed te kunnen helpen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met autisme, adhd of een lichamelijke handicap.

78 procent kan minder tijd besteden aan de rest van de klas, omdat de energie naar de extra zorg gaat. Die percentages zijn hoger dan vorig jaar (47 en 42 procent). Toen maakten DUO Onderwijsonderzoek en het AD de balans op na een jaar passend onderwijs.

Leraren in mineur
Uit onderzoek aan het einde van dit tweede schooljaar blijken vooral leraren van middelbare scholen in mineur.  Ze hebben het gevoel dat ze de leerling niet die aandacht kunnen geven die hij nodig heeft. Gemiddeld hebben ze vijf 'rugzakkinderen' in  klas.

Het gros van de docenten vindt dat er onvoldoende expertise in de school is om scholieren, die extra ondersteuning nodig hebben, goed te helpen. Ook stellen zij dat er te weinig geld voor is.  Het vertrouwen in passend onderwijs, waarbij zoveel mogelijk leerlingen met een psychische of lichamelijke beperking in gewone klassen moeten komen, is dramatisch laag.

Geen vertrouwen
Slechts 3 procent van de leraren op basis- en middelbare scholen gelooft er twee jaar na de invoering nog in. Meer dan de helft van de docenten in het voortgezet onderwijs heeft er geen vertrouwen in dat zorgleerlingen beter af zijn in een gewone klas, op basisscholen is dat 43 procent.

Quote

Dit is een onmogelij­ke opdracht voor scholen

Tjitske Siderius, SP-Kamerlid

,,Leraren merken dat de problemen blijven bestaan'', verklaart onderzoeker Liesbeth van der Woud. Volgens koepelorganisatie VO Raad ontstaan de problemen vooral door een opstapeling van werk. ,,De werkdruk is een probleem. Er worden veel nieuwe dingen van docenten verwacht'', aldus een woordvoerder. De VO Raad pleit voor minder lesuren.

Tekortschieten
Ook op basisscholen voelen de leerkrachten dat ze tekortschieten. Daar stelt 86 procent van de juffen en meesters dat ze zorgleerlingen niet genoeg kunnen helpen. En die extra hulp gaat bij 75 procent ten koste van de rest van de klas.

Branchevertegenwoordiger PO Raad herkent de problemen. ,,Scholen geven aan dat passend onderwijs een complex proces is'', zegt een woordvoerder. ,,Door de stille bezuinigingen in het PO nam de werkdruk onevenredig toe. Daar hebben docenten last van." Volgens de PO Raad is er tijd en geld nodig om de zorg voor alle leerlingen terug te krijgen.

Onmogelijke opdracht
In de Tweede Kamer reageren de partijen verschillend. De SP ziet het onderzoek als bevestiging dat passend onderwijs een verkeerd idee is. ,,Dit is een onmogelijke opdracht voor scholen'', zegt Kamerlid Siderius. ,,De klassen zijn te groot. We moeten leerlingen niet per se van speciale naar reguliere scholen willen duwen.''

Een Kamermeerderheid vindt dat het systeem tijd nodig heeft. ,,We weten dat het nog niet perfect loopt'', zegt VVD'er Straus. ,,We kunnen nog veel winnen door leraren beter te ondersteunen.''

  1. Hoofdconductrice ‘kookt van woede’ nadat reiziger op haar spuugt in trein: ‘Ik pik dit niet meer’

    Hoofdcon­duc­tri­ce ‘kookt van woede’ nadat reiziger op haar spuugt in trein: ‘Ik pik dit niet meer’

    Een hoofdconductrice is deze week in de trein ter hoogte van Eindhoven belaagd door een reiziger die weigerde anderhalve meter afstand te bewaren. De man spuugde richting haar gezicht en wist vervolgens te ontkomen. Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen bevestigt het incident vandaag en zegt het onacceptabel te vinden. ,,Onze mensen verdienen het niet zo behandeld te worden.”