Volledig scherm
PREMIUM
© MediaTV

'Verwarden worden niet beter in een cel'

NoodklokBurgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, tevens voorzitter van de G32, die de middelgrote gemeenten vertegenwoordigen, wil dat het kabinet nu knopen doorhakt over de aanpak van verwarde personen.

Volledig scherm
© Koen Laureij
Quote

Er is een kleine groep die het niet redt en meer begelei­ding nodig heeft

Ferd Crone
Volledig scherm
© VID
Volledig scherm
© AD
Volledig scherm
© -

Gemeenten worden volgens Ferd Crone steeds vaker geconfronteerd met overlast van verwarde personen. En dan hebben we het volgens hem echt niet alleen over iemand die wartaal uitslaat, naakt de straat op gaat of de muziek te hard zet. ,,Een verwarde patiënt uit Schiebroek veroorzaakte een explosie waarbij twaalf flatbewoners gewond raakten en 150 woningen schade opliepen. Bij ons in Leeuwarden is een moord gepleegd en pas in Drachten was ook een explosie. Ik ben bang dat de schade die verwarde personen veroorzaken, straks groter is dan wat de bezuinigingen op de GGZ hebben opgeleverd.''

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers sloot in 2012 een deal met de geestelijke gezondheidszorg, gemeenten en verzekeraars om het aantal bedden terug te brengen van 30.000 naar 20.000 in 2020.

Volgens Crone is het goed dat mensen minder in klinieken zitten en vaker thuis wonen. ,,Veel mensen redden zich prima, maar er is een kleine groep die het net niet redt of bijvoorbeeld weigert zijn medicijnen te gebruiken. Zij hebben meer begeleiding nodig.''

Overlast
Gemeenten hebben volgens hem nu onvoldoende bevoegdheden om die groep verwarde personen die niet willen meewerken aan te pakken en overlast te voorkomen. ,,Wat ik wil is dat de gemeente in bijzondere omstandigheden de rechter kan verzoeken om verplichte zorg op te leggen. De familie vraagt daar ook vaak om. Natuurlijk is dat altijd omgeven met strikte waarborgen, het is niet zo dat je als burgemeester mag zeggen: neem je pilletje.

,,Je zit soms echt met je handen in het haar'', vertelt Crone. ,,Je wilt de patiënt en de buurt helpen. Die vragen daar ook vaak om: help ons bij die overlast, help mijn broer, doe wat. Daar ben ik soms ook best wel veel tijd mee kwijt. Ik zoek dan samen met de familie, politie, het openbaar ministerie en de zorginstelling naar een oplossing, maar vaak staat de wet het niet toe om in te grijpen. Het is heel frustrerend om mensen uit te moeten leggen: ik wil wel wat, maar ik kan niks. Ik heb nu bijvoorbeeld een man die is licht verstandelijk gehandicapt, daardoor weigert hij zorg. Vaak moeten die mensen eerst over de schreef gaan, bijvoorbeeld geweld gebruiken, waardoor je wat kunt doen. Maar dat moment wil je natuurlijk juist voor zijn.''

Minister Edith Schippers heeft al wel een wetswijziging aangekondigd die dat mogelijk maakt, maar Crone wil niet langer wachten tot die is ingevoerd. Een ander probleem waar hij snel een oplossing voor wil, is het vervoer van verwarde personen. De politie wil hier vanaf 1 januari 2017 mee stoppen, maar ook de GGZ zegt hier geen geld voor te hebben.

Crone: ,,De politie is volgens de wet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het kan niet zo zijn dat bij deze complexe problematiek er geen vervoer is van de patiënt.''

Hij pleit voor een topoverleg tussen de gemeenten en de verantwoordelijke bewindspersonen. Naast Schippers is dat ook minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. In dat overleg moet volgens hem ook aan bod komen wat er moet gebeuren met verwarde mensen die nu ten onrechte in de cel belanden. ,,Verwarde personen worden niet beter in een cel, dat kan hun ziekte zelfs verergeren. Zij moeten niet tussen boeven en criminelen zitten, maar juist naar een plek waar ze tot rust kunnen komen. Naar een tijdelijke opvang die daarvoor geschikt is.''

Kunnen die mensen niet terecht op de psychiatrische afdelingen in ziekenhuizen? ,,In ziekenhuizen vindt crisisopvang plaats op gesloten afdelingen, maar zoveel zorg is voor sommige verwarde personen niet nodig.''

  1. Auteur raakt snaar met betoog over scheve verdeling huishouden: ‘Luie mannen zijn vervangbaar’

    Auteur raakt snaar met betoog over scheve verdeling huishouden: ‘Luie mannen zijn vervang­baar’

    Een Amerikaanse journaliste is overspoeld met reacties na een Facebookpost over de in haar ogen oneerlijke taakverdeling in veel huishoudens. Daarin nagelt Zawn Villines ‘luie mannen’ aan het kruis ‘die denken dat een vrouw 168 uur per week moet werken en zij maar 40’. Ze had één advies voor vrouwen in zo’n situatie: scheiden. Veel vrouwen waren blij met het bericht, talloze mannen minder.