Volledig scherm
Schoonmakers voeren in Rotterdam actie voor een betere CAO. © ANP

Werk: Hoe komen er meer vaste banen?

VerkiezingenVergelijk hieronder de standpunten van de verschillende partijen over het thema werk.

Vergelijk ook de standpunten van de politieke partijen over:

- Veiligheid
- Defensie
- Geld
- Zorg
- Werk
- Immigratie
- Klimaat
- Wonen
- Onderwijs
- Verkeer

VVD:
Door belastingen te verlagen en uitkeringen te bevriezen neemt de werkgelegenheid op termijn met bijna 250.000 banen toe. Het ontslagrecht wordt versoepeld en werkgevers mogen weer meer tijdelijke contracten aanbieden.

PvdA:
Het verschil tussen flex en vast moet kleiner worden, door flexwerkers vanaf dag 1 een ontslagvergoeding te geven. Een werknemerskorting om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken. 10.000 banen voor conciërges, straatvegers en toezichthouders.

PVV:
De PVV heeft hierover niets in haar programma staan. SP Flexwerken wordt duurder door de ww-premie voor flexibel werk te verhogen en voor vast werk te verlagen. Na één maand werken al opbouw ontslagvergoeding, vergoeding verdubbelen. Meer sociale werkplekken. Pensioen op 65ste.

Volledig scherm
© ANP

CDA:
Een tijdelijk contract van vijf jaar moet het verschil tussen flex- en vast werk kleiner maken. Ondernemingen hoeven zieke werknemers minder lang door te betalen. Hiervoor komt een collectieve regeling.  D66 D66 creëert sociale werkplekken en  wil de regels voor vaste en flexbanen dichter bij elkaar brengen, in de hoop dat werkgevers zo vaker vaste contracten aanbieden. Ontslagrecht aanpassen.   

ChristenUnie:
De ChristenUnie wil het voor werknemers voordeliger maken om mensen in vaste dienst te nemen. Ook moet het tweede tijdelijke contract minimaal een half jaar langer duren dan het eerste.   

GroenLinks:
Door investeringen in de publieke sector komen er meer banen in onderwijs, zorg en bij politie. Ook wil GroenLinks stimuleren dat bedrijven mensen in vaste dienst nemen. Meerjarige contracten mogelijk maken. 

SGP:
De SGP wil vaste banen stimuleren door de lasten en risico's bij het in dienst nemen van vaste werknemers kleiner te maken, door de ontslagkosten te verlagen. Ook moeten er meerjarige contracten kunnen worden gesloten. 

Volledig scherm
ZZP'er in gesprek met een medewerker van de Kamer van Koophandel. © ANP

Partij voor de Dieren:
Kortere werkweken. Herinvoering kantonrechtersformule bij ontslag. Projecten voor jongeren zonder baan. Meer mogelijkheden voor zzp'ers om te sparen voor pensioen of zich te verzekeren. 

50PLUS:
Werknemers worden aantrekkelijker door sociale lasten voor werkgevers te beperken. Werkgevers hoeven zieke werknemers maximaal 8 weken door te betalen. Er moet een stimuleringspakket komen om 45-plussers aan het werk te krijgen en houden. 

VNL: 
VNL gaat er prat op dat de partij 'banenkampioen' is, het programma zou 1 miljoen extra banen moeten creëren. In koopkracht gaan werkenden er op vooruit bij de partij, meldt het Centraal Planbureau. 

DENK:
DENK heeft geen plannen om te zorgen voor meer vaste contracten. Wel wil de partij een sociaal vangnet voor werknemers zonder vast contract, zoals een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid bij zzp'ers. 

Forum voor Democratie: 
De arbeidsmarkt moet flexibeler worden. ZZP'ers niet dwingen om aan verplichte (pensioen)verzekeringen deel te nemen. Al het werk in Nederland moet worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden en tegen ons minimumloon.