Volledig scherm
© ANP

Wonen: Hoe komen er meer betaalbare huurwoningen?

VerkiezingenVergelijk hieronder de standpunten van de verschillende partijen over het thema wonen.

Vergelijk ook de standpunten van de politieke partijen over:

- Veiligheid
- Defensie
- Geld
- Zorg
- Werk
- Immigratie
- Klimaat
- Wonen
- Onderwijs
- Verkeer

VVD:
Wie geen laag inkomen heeft, moet zijn sociale huurwoning uit. Particuliere verhuur wordt gestimuleerd door meer tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. Meer belasting voor woningcorporaties kan leiden tot verkoop sociale huurwoningen.

PVDA:
De PvdA wil een rijksfonds om te investeren in nieuwbouw, bijvoorbeeld op Rotterdam-Zuid. De bouw moet beter gestuurd worden vanuit provincies en gemeenten in plaats van de markt. Huren inkomensafhankelijk maken.

PVV:
Huren omlaag, daar laat de PVV het verder bij in het verkiezingsplan.

SP:
Investeringsplicht voor woningcorporaties. Woningvoorraad wordt verhoogd en huren en kopen wordt financieel gelijkwaardiger behandeld. Verbouwing van lege kantoorpanden en winkels naar wooneenheden. Huurverlaging en huurverhoging beperken tot inflatie.

Volledig scherm
© ANP

CDA:
De verhuurdersheffing gaat omlaag om corporaties te stimuleren meer energiezuinige woningen te bouwen. Zij krijgen tevens toestemming om in krimpgebieden woningen te bouwen die buiten het sociale huursegment vallen. 

D66:
D66 wil dat er de komende jaren 100.000 extra betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd. Uit de doorrekeningen bij het Centraal Planbureau blijkt niet precies hoe de partij dit wil betalen.   

ChristenUnie:
De ChristenUnie vindt het de verantwoordelijkheid van gemeenten, de markt en pensioenfondsen om tienduizenden betaalbare huurwoningen tussen de 710 en 1000 euro te bouwen. 

GroenLinks:
GroenLinks wil meer huurwoningen voor de lage en middeninkomens. Daarvoor moet een investeringsfonds worden opgezet, in samenwerking met woningcorporaties. Ook wil de partij lege rijksgebouwen ombouwen tot huurcomplexen. 

SGP:
De SGP wil particuliere investeerders stimuleren om huurwoningen voor middeninkomens te bouwen. Hoe precies, is niet duidelijk. 

Partij voor de Dieren:
De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Gemeenten mogen sociale huurwoningen niet naar de vrije markt afschuiven bij een tekort. Strenger optreden tegen malafide verhuur van woningruimte en huisjesmelkers. 

50PLUS:
Er moet een nationaal programma komen om het tekort aan betaalbare huurwoningen weg te werken. 50Plus is tegen de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. 

VNL: 
VNL maakt er weinig woorden aan vuil. Wel wil de partij de verhuurdersheffing verlagen met 100 miljoen. 

DENK:
Leegstaande kantoorpanden omvormen tot woonruimtes voor sociale huur, ouderen, starters, asielzoekers en maatschappelijke opvang. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties moet weg. 

Forum voor Democratie: 
Geen standpunt over huurwoningen.